İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

KAMUOYU AÇIKLAMASI 09 Ağustos 2016

Kurumumuz tarafından,  besicilerin taleplerini karşılamak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile verilen yetki çerçevesinde yurt dışından besilik hayvan ithal edileceği hususu 12 Mayıs 2016 tarihinde web sitemizden ilan edilerek kamuoyuna duyurulmuştur.

Besilik ithali için bazı bölgelerde Et ve Süt Kurumunun adı kullanılarak besicilerden para toplandığına ilişkin duyumlar alınmıştır.

Et ve Süt Kurumu hiç kimseye, kurum ve kuruluşa, Kurum adına sözleşme yapma, taahhütte bulunma ve para toplama yetkisi vermemiştir.

Besicilerimizin mağdur olmaması için bu tür kişi, kurum veya kuruluşlara itibar edilmemesi hususu önemle duyurulur.