İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu
RSS

Duyurular

Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü İhale İlanı 04 Nisan 2024
İşyerimizce üretimi gerçekleştirilen ve 2024 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos dönemi üretimlerini kapsayan; - Tavuk Rendering Yağı - Tavuk Rendering Unu ürünleri online teklif toplama usulü ile satılacaktır. Teknik Şartnamede belirtilen ve ihaleye katılabilmek için gerekli evraklar 19.04.2024 tarihi saat 17.00'ye kadar Kombina Müdürlüğümüze teslim edilecektir. [Devamı]
İthal Besilik Sığır Satış Duyurusu 01 Nisan 2024
Tarım ve Orman Bakanlığı - Hayvancılık Genel Müdürlüğünce 15.01.2024 -02.02.2024 tarihleri arasında talepleri toplanan ithal besilik sığırların 1. Dönem (Mart-Nisan-Mayıs/2024) teslimatlarına ilişkin olarak; Teslimatlar, İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine yapılan başvuru tarih ve saati dikkate alınarak yapılan listeye göre sıralanarak gerçekleştirilecektir. Sırası gelen besici/firmalar ilgili işyerlerimizce 02.04.2024 tarihinden itibaren sözleşmeye davet edileceklerdir. Sözleşmeye davet edilen besiciler tarafından Toplam Sözleşme Bedelinin %25’i ön ödeme şeklinde yatırılacak olup kalan kısım ise sözleşmeye davet süresinin son gününe kadar ilgili işyerimiz hesaplarına yatırılarak sözleşme imzalanacaktır. Verilen sürede ön ödemeyi yatırmayan besici/firmaların talebi iptal edilecektir. Verilen sür... [Devamı]
Kurumumuzca Sırttan Düşme Büyükbaş Hayvan Deri, Sakatat (Hayvansal Yağlar Hariç) ve Küçükbaş Hayvan Deri, Bağırsak, Sakatat (Hayvansal Yağlar Hariç) Satışı Yapılacaktır 21 Mart 2024
Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sincan, Sivas, Trabzon, Van ve Yozgat Kombinalarımızca 2024 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarını kapsayan 3 (üç) aylık dönem (Kurumumuzun uygun görmesi halinde bu süre 1 ay uzatılabilecektir) içerisinde büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek sırttan düşme deri (kelle derisi dâhil), büyükbaş hayvan sakatat(hayvansal yağlar hariç), yan ürünler ve küçükbaş hayvan deri ve bağırsak ile küçükbaş hayvan sakatatı(hayvansal yağlar hariç) online teklif toplama yöntemi ile satışa sunulacaktır. Büyükbaş sırttan düşme hayvan derileri ve büyükbaş hayvan sakatatları dişi-erkek ayrımı yapılarak satışa sunulacaktır. Online ihalelerde verilen teklif fiyatı erkek hayvan deri ve sakatatları için verilmiş kabul edilecek olup, dişi hayvan d... [Devamı]
2024 Yılı Ortaöğretim Öğrencileri Staj Başvuruları 18 Mart 2024
2024 Yılı Ortaöğretim Öğrencileri Staj Başvuruları Kurumumuza 2024 yılı lise öğrencileri staj başvuruları e-Devlet üzerinden 18 Mart-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Staj Başvuru Uygulama Kılavuzuna ulaşmak için lütfen tıklayınız. [Devamı]
İthal Besilik Sığır Satış Duyurusu 29 Şubat 2024
Tarım ve Orman Bakanlığı-Hayvancılık Genel Müdürlüğünce 15.01.2024 - 02.02.2024 tarihleri arasında talepleri toplanan ithal besilik sığırların 1. Dönem (Mart-Nisan-Mayıs/2024) teslimatlarına ilişkin olarak; Teslimatlar, İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine yapılan başvuru tarih ve saati dikkate alınarak yapılan listeye göre sıralanarak gerçekleştirilecektir. Sırası gelen besici/firmalar ilgili işyerlerimizce sözleşmeye davet edileceklerdir. İthal Besilik Sığır Satışı için gerekli olan evraklar aşağıda belirtilmiş olup söz konusu evraklar, sözleşme imzalama aşamasında ilgili Kombina Müdürlüklerimize teslim edilecektir. Sözleşme bedelinin yatırıldığına dair dekont, Dilekçe (Ek:1) Taahhütname: Besici tarafından imzalanmış ve Noter Onaylı Taahhütnamenin Aslı (Ek:2) Vekaletname: Besici/Firma tarafında... [Devamı]
Besilik Sığır Satış Sözleşmesi 19 Ocak 2024
Kurumumuz 2024 yılı Besilik Sığır Satış Sözleşmesi'ne ulaşmak için TIKLAYINIZ [Devamı]
Sözleşmeli Besicilik Uygulama Esasları 28 Ekim 2022
Kurumumuz Sözleşmeli Besicilik Uygulama Esasları yayınlanmıştır. Üreticilerimiz, Sözleşmeli Besicilik için Kombina Müdürlüklerimize başvurabileceklerdir. Bereketli kazançlar dileriz. Sözleşmeli Besicilik Uygulama Esasları AMAÇ [Devamı]
Atatürk Üniversitesi ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Arasındaki İş Birliği Süreçlerinin Özel Usul ve Esasları 04 Mart 2022
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurumu arasında 15 Ocak 2020 tarihinde imzalanan İş Birliği Protokolünün "Genel Esaslar ve Tarafların Yükümlülükleri" maddesi kapsamında, "Atatürk Üniversitesi ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Arasındaki İş Birliği Süreçlerinin Özel Usul ve Esasları" 02 Mart 2022 tarihinde imzalanmıştır. [Devamı]
Kastamonu Üniversitesi ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Arasındaki İş Birliği Süreçlerinin Özel Husus ve Esasları 11 Şubat 2022
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurumu arasında 15 Ocak 2020 tarihinde imzalanan İş Birliği Protokolünün "Genel Esaslar ve Tarafların Yükümlülükleri" maddesi kapsamında, "Kastamonu Üniversitesi ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Arasındaki İş Birliği Süreçlerinin Özel Husus ve Esasları" 9 Şubat 2022 tarihinde imzalanmıştır. [Devamı]