İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Fiyatlarımız

HAYVAN ALIM FİYAT LİSTESİ (13.03.2023)

BÜYÜKBAŞ HAYVAN ALIM FİYATLARI
HAYVAN CİNSİ Asgari Ağırlık
(DAHİL)
Azami Ağırlık
(HARİÇ)
RANDIMAN FİYAT
TL/ET KG
  I. KALİTE (Tosun) 200 - 57 ve Üzeri 140,00
56 139,00
55 138,00
54 137,00
53 135,00
   II. KALİTE
(Düve, Erkek Manda,
II. Kalite Tosun)
180 - 52 ve Üzeri 132,00
III. KALİTE
(İnek, Dişi Manda,
III. Kalite Düve,
III. Kalite Tosun)
180 - 49 ve Üzeri 126,00
180 - 48 ve Altı 119,00
150 180 Tüm Randımanlar 109,00
0 150 Tüm Randımanlar 103,00
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ALIM FİYATLARI
HAYVAN CİNSİ Asgari Ağırlık (Dahil)  Azami Ağırlık (Hariç) Kesim Şekli FİYAT
TL / ET KG
KUZU 15 26 Kuyruk Yağlı 99,00*
15 Kg Altı 90,00
26 40 90,00
40 Kg Üzeri 75,00
TOKLU 23 40 Kuyruk Yağlı 90,00
23 Kg Altı 75,00
40 Kg Üzeri 75,00
KOYUN 22 Kg ve Üzeri Kuyruk Yağlı 75,00
22 Kg Altı 65,00
OĞLAK 10 23   50,00
10 Kg Altı 46,00
23 30 46,00
30 Kg Üzeri 38,00
ÇEPİÇ 20 35   46,00
20 Kg Altı 38,00
35 Kg Üzeri 38,00
KEÇİ 19 Kg ve Üzeri   38,00
19 Kg Altı 36,00
KANATLI HAYVAN ALIMLARI (KESİMLİK TAVUK- BROYLER)  FİYAT
TL / CANLI KG
I. KALİTE SERBEST ALIM (KESİMLİK ETÇİ PİLİÇ)
29,10

*Not: Kıvırcık Irkı kuzulara 10 TL/KG Kıvırcık Kuzu Primi verilecektir.

 

 BÜYÜKBAŞ TANIMLAR VE KALİTE KRİTERLERİ  

BÜYÜKBAŞ KESİMLERİMİZ YAĞSIZDIR

SIĞIR

I. KALİTE      : Yağsız kesim karkas ağırlığı 200 kg ve üzeri, %53 ve üstünde karkas verimine sahip 1-4 yaş (dahil) arasındaki erkek sığırlardır.

II. KALİTE     : Yağsız kesim karkas ağırlığı 180 kg ve üzeri,

  • %52 karkas verimine sahip 1-4 yaş (dahil) arasındaki erkek sığırlar,
  • Reforme olan ve/veya gebe olmayan %52 ve üzerinde karkas verimine sahip 1-3 yaş arası düvelerdir.

III. KALİTE    : Yağsız kesim karkas ağırlığı 180 kg ve üzeri,

  • 4 yaşını aşmış erkek sığırlar,
  • %51 ve altında karkas verimine sahip tüm erkek sığırlar,
  • 3 yaşını aşmış, reforme olan ve/veya gebe olmayan düveler,
  • %51 ve altında karkas verimine sahip reforme olan ve/veya gebe olmayan düveler,
  • Reforme olan ve/veya gebe olmayan dişi sığırlardır (inekler).

MANDA

 • 1-3 (dahil) yaşlı erkek mandalar II. Kalite,
 • Damızlık vasfı taşımayan ve/veya gebe olmayan tüm dişi mandalar III. Kalite büyükbaş hayvan olarak değerlendirilir.
 • Tüm mandalarda II. ve III. Kalite sığırlar için uygulanan randıman, fiyat ve kilogram kriterleri çerçevesinde değerlendirme yapılır.

KÜÇÜKBAŞ TANIMLAR VE KALİTE KRİTERLERİ

Kuzu : Asgari 3 aylık, azami 12 aylık olan  erkek ve dişi koyun cinsi küçükbaş hayvanlardır.

Toklu : 12 (hariç) -36 (dahil) ay aralığında olan erkek koyunlardır.

Koyun: 36 aydan büyük olan erkek koyunlar ile 12 aydan büyük olan dişi koyunlardır.

Oğlak : 3 (dahil) – 7(dahil) aylık, erkek ve dişi keçi cinsi küçükbaş hayvanlardır. 

Çepiç  : 7 (hariç) -12 (dahil) aylık olan  erkek küçükbaş keçi cinsi hayvanlardır.

Keçi    : 12 ay üzeri erkek ve 7 ay üzeri yaştaki tüm dişi keçi cinsi küçükbaş hayvanlardır.

hinterland