İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Standart Dosya Planı

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün 06.07.2018 tarih ve 46871 sayılı yazısı ve ekleri gereğince uygun görülen, Genel Müdürlüğümüz Ana Hizmet Birimlerine ait Saklama Süreli Standart Dosya Planı güncelleştirilmiştir.

Standart Dosya Planı Ortak Alanlar

Saklama Süreli Standart Dosya Planı