İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Etik Komisyonu

Etik Komisyonu Üyeleri

Başkan: Ahmet KALKAN

Üye: Ş. Hayrullah KARAGÖZ

Üye: Fatih DOĞAN

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik