İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Etik Komisyonu

Etik Komisyonu Üyeleri

Başkan: Dr. Cemal ÇALIK

Üye: Osman BİLGİLİ 

Üye: Halil YILDIZ

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik