İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Etik Komisyonu

Etik Komisyonu Üyeleri

Başkan: Ethem KALIN

Üye: İsmail KURUOĞLU

Üye: Dr. Cemal ÇALIK

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik