İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Etik Komisyonu

Etik Komisyonu Üyeleri

Başkan: Dr. Cemal ÇALIK

Üye: Ş. Hayrullah KARAGÖZ

Üye: Şengül GÜLEŞEN

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik