İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

ESK İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Düzenlendi 21 Mart 2016

2016 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığınca Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü işyerlerinde görev yapan iş güvenliği uzmanlarına ve ilgili personele yönelik “İş Sağlığı ve Güvenliği”  eğitimi düzenlendi.

17-19 Mart 2016 tarihleri arasında Kuşadası’nda gerçekleştirilen eğitimde, Dr. Cemal ÇALIK, iş güvenliği uzmanları ile sektörde ve kombinalarda yaşanan iş kazaları, meslek hastalıkları ve analizi ile iş yerlerinde alınacak önlemlere ilişkin tespit ve öneriler, işyerlerinin mevcut durumlarının ve karşılaşılan sorunların tespiti, çözüm önerileri hakkında değerlendirilmelerde bulunuldu.

İşçi İşveren İlişkileri Şube Müdürü Halil Yıldız iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile İş güvenliği mevzuatının gerektirdiği periyodik kontrol, ortam ölçümü, risk analizi ve risk değerlendirmesi, işyeri hekimi Dr. Sedat Dağdelen ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik, Adana İş Güvenliği Uzmanı Timur Yalın iş ekipmanlarında risk unsurları, Erzurum İş Güvenliği Uzmanı Özcan Kaya mesleki yeterlilik, Yozgat İş Güvenliği Uzmanı Murat Karagöz  ise elektrikli ekipmanlarda risk etmenleri konularında bilgilendirmede bulundular.