İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Kurumsal Kültür ve Etik Değerler Kişisel İletişim ve Motivasyon Eğitimi Düzenlendi 14 Şubat 2016

2016 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında Et ve Süt Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığı personeline yönelik olarak “Kurumsal Kültür ve Etik Değerler Kişisel İletişim ve Motivasyon” eğitimi düzenlendi.

 08-12 Şubat 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen eğitim programında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİ) tarafından Kamusal Yaşamda Protokol Kuralları, Yönetimde Protokol, Kamuda Karar Alma Süreci, Kriz Yönetimi/Afet ve Acil Durum Yönetimi, İdarenin Yargısal Denetimi, Kamu Zararı, Stratejik Yönetim ve Planlama, Beden Dili, Yönetimde Teftiş ve Soruşturma konuları yer aldı.