İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

ESK Koordinasyon ve Endüstriyel İlişkiler Kurulu Toplantısı Kızılcahamam’da Düzenlendi 03 Aralık 2016

Et ve Süt Kurumu Koordinasyon Toplantısı ve Öz Gıda İş Sendikası Endüstriyel İlişkiler Kurulu Toplantısı Kızılcahamam’da  düzenlendi.

2-3 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mehmet Ünal Yılmaz, Genel Müdür Yardımcıları Ethem Kalın, Mustafa Cüceloğlu, Daire Başkanları, Kombina Müdürleri,  Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, Genel Başkan Yardımcıları Emin Sürücü, Halil Çukutli, Tevfik Ali Hançerlioğlu, Sendika Genel Merkez yöneticileri  ve  işyeri temsilcileri katıldı.

 2016 yılı faaliyetleri, sektörel gelişmeler ve sendikal çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşma yapan ESK Genel Müdürü Mehmet Ünal Yılmaz,  1952 yılından bugüne faaliyet gösteren Et ve Süt Kurumunun Öz Gıda İş Sendikası ile uzun yıllar işbirliği içinde hizmet verdiğini söyledi. Konuşmasında, Öz Gıda-İş sendikası ile 28 yıllık birliktelik içerisinde kurumu daha iyiye ve daha güzele taşımak adına her iki tarafın da elinden geleni yaptığını belirten Genel Müdür Yılmaz, “Sendika işveren ilişkileri dünya sendikal hareketinde hep sancılı olmuştur. Vahşi kapitalizm diye adlandırılan sistemde işveren çalışanın hakkını vermeyerek, onu sömürerek, ondan alabildiği kadar bütün verimi almaya çalışıyor. Bu davranış biçimi “Komşusu aç iken tok yatanın makbul görülmediği kültürümüze asla uymuyor" dedi.

ESK Genel Müdürü Yılmaz, “Bu birliktelik içerisinde, Kurumu daha iyiye ve daha güzele taşımak adına her iki tarafından elinden geleni yaptığını düşünüyorum. İşçisi ve memuru ile kombinalar, çalışanlar açısından ekmek kapısı, rızkını aradığı yer, çocuklarının maişetini temin ettiği yer.  İnsanlar görev, yetki ve sorumluluklarının farkındalarsa eğer, kendilerine tevdi edilen görevi yerine getirme noktasında bir gayretleri var ise, o kurumda yöneticiler de çalışanların haklarını korumak, bir yerde onlarla beraber olma noktasında özveride bulunuyorlarsa çalışma hayatından kaynaklanan bir problem yoktur.  Asıl olan işverenle çalışan işçilerimiz arasında iyi niyete dayalı, üretime, kaliteye dayalı daha iyisini yapma gayretidir.  Bundan sonraki süreçte de daha büyük başarıları birlikte gerçekleştirmek temennisi ile tüm yöneticilerimize tüm çalışanlarımıza ve Öz Gıda İş Sendikası yönetimine çalışanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin toplantıda yaptığı konuşmada Öz Gıda İş Sendikası olarak, Et ve Süt Kurumunun daha da büyüyerek yoluna daha güçlü bir şekilde devam etmesini arzuladıklarını ifade etti.

Genel Başkan Şahin konuşmasında, "ESK'nın sadece sendikamız için değil, ülkemiz açısından önemi yüksektir. İktisadi anlamda da verimlilik anlamında da karlılık anlamında da gayet başarılı bir kurum Et ve Süt Kurumu. Kuruma olan ihtiyacı zaman zaman yaşadığımız kırmızı et sorunlarında daha  fazla hissediyoruz. ESK, piyasada regülatör olarak güçlü bir şekilde var olmalıdır.  Bu markayı büyütmek ve güçlendirmek hepimizin vazifesi haline gelmiştir. Biz çalışanlar olarak en yüksek performansı göstereceğiz ki kurumlarımız kazansın, verimli olsun, başarılı olsun” dedi.

Son dönemde ülkemizin hem içeride hem de dışarıda önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Genel Başkan Mehmet Şahin, "Bu dönemde sivil ve özürlükler tarafında yer alan bir Anayasa'ya duyulan ihtiyaç devam etmektedir. Yapılacak Anayasa değişikliğinde “Başkanlık veya Cumhurbaşkanlığı sistemi’ muhakkak olmalıdır. Türkiye’de cumhurbaşkanını halk seçtiği sürece, başbakan ile cumhurbaşkanı arasında  yetki karmaşası sürecektir" şeklinde konuştu.

Genel Başkan Şahin konuşmasında, Kıdem Tazminatı Fonunun derhal kurularak çalışanların kıdem tazminatı haklarının garanti altına alınması gerektiğini  ve mevsimlik işçi, geçici işçi gibi sorunların çözüme kavuşturulmasını beklediklerini söyledi. "Kıdem tazminatının kaldırılması, yok edilmesi, düşürülmesi gibi bir yaklaşımı asla kabul etmeyiz, edemeyiz diyen Şahin, "Kıdem Tazminatı Fonu kurulmalı ve bu fonun yönetiminde ve denetiminde işçi konfederasyonları da muhakkak yer almalıdır. 2007’de yürürlüğe giren 5620 sayılı Kanun ile geçici işçilerin çalışma sürelerinin 5 ay 29 gün ile sınırlandırıldığını belirterek,  "İş akitleri askıda olduğu için başka bir yerde çalışamadıkları gibi yılın yarısında sigorta primleri ödenmediğinden, emeklilik için gerekli olan 7200 prim gün sayılarını tamamlama imkanları da yoktur. İş akitleri askıda olduğu için sigortalı çalışamamakta, bu da geçici işçileri, kayıt dışı çalışmaya sürüklemektedir. İş akitlerinin askıda olması, toplum yararına çalışmaları önünde engel teşkil etmektedir. Bu bizim hala kanayan bir yaramızdır. Hükümet nezdinde girişimlerimiz oluyor, önümüzdeki günlerde çözülmesini umuyorum" dedi.

Öz Gıda İş Sendikası temsilcileri ile Et ve Süt Kurumu yetkililerinin bir araya geldiği Endüstriyel İlişkiler Kurulu toplantısında ayrıca sendika talepleri değerlendirilirken işçi işveren konuları  ele alındı.

Kurum Koordinasyon toplantısında ise yurt içi ve yurt dışı piyasalara yönelik değerlendirme, alım üretim, ticaret ve pazarlama, insan kaynakları yönetimi konuları ve Kombina müdürlüklerinde yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.