İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Stratejik Plan Çalıştayı Antalya’da Düzenlendi 27 Ocak 2016

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü personelinin katılımıyla, 2015-2019 yıllarına ait Stratejik Plan çerçevesinde “Stratejik Plan ile Öz Değerlendirme ve Eylem Planı İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Eğitimi ve Hazırlama Çalıştayı” düzenlendi. 

22-27 Ocak 2016 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen çalıştayda, Kalkınma Bakanlığından Yalçın Arslantürk ve Mustafa Kaya, Et ve Süt Kurumunun 2015-2019 yıllarına ait stratejik planının uygulanması ve devamındaki süreçlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

 Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ahmet Kalkan, İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Daire Başkanı Dr.Cemal Çalık’ın da yer aldığı Çalıştayda, Prof. Dr. Muharrem Tuna, Dr. Muzaffer Kızanlıklı ve İç Denetçi İsmail Mallı tarafından stratejik alan, amaç hedefler, performans göstergeleri, proje ve faaliyet belirleme çalışmaları ile stratejik plan sonuç odaklı izleme, değerlendirme ve raporlama ile EFQM Mükemmellik Modeli konularında eğitim verildi.