İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Abdullah DİLER
Süleyman Demirel Üniversitesi
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

İşleme Teknolojisi AD

Prof. Dr. Adnan ŞEHU
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD

Prof. Dr. Ahmet GÜNER
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Sarper BOZKURT
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fizyoloji AD

Doç. Dr. Arife Ezgi TELLİ
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

Prof. Dr. Ayhan BAŞTAN
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Doğum ve Jinekoloji AD

Prof. Dr. Aytekin GÜNLÜ
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği AD

Prof. Dr. Cafer TEPELİ
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Zootekni AD

Prof. Dr. Cemalettin SARIÇOBAN
Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Fakültesi
Gıda Mühendisliği AD

Prof. Dr. Fatma Seda ERGENEKON
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

Prof. Dr. Gürkan UÇAR
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

Prof. Dr. Hakan YARDIMCI
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Mikrobiyoloji AD

Prof. Dr. Kemal Kaan TEKİNŞEN
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

Prof. Dr. Kırali MÜRTEZAOĞLU
Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Fakültesi
Kimya Mühendisliği AD

Prof. Dr. Meryem AYDEMİR ATASEVER
Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

Doç. Dr. Muhammet Ali CEBİRBAY
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik AD

Prof. Dr. Muharrem TUNA
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi
Gastronomi

Prof. Dr. Mustafa ARDIÇ
Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Mustafa ATASEVER
Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

Prof. Dr. Mustafa KARAKAYA
Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Fakültesi
Gıda Mühendisliği AD

Prof. Dr. Mustafa TAYAR
Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

Doç. Dr. Nihat TELLİ
Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler MYO
Gıda İşleme

Prof. Dr. Süleyman KARAMAN
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım İşletmeciliği AD

Prof. Dr. Tarık Haluk ÇELİK
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi AD

Prof. Dr. Tolga KAHRAMAN
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Gıda Hijyeni ve Teknolojisi AD

Prof. Dr. Türker KURT
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Eğitim Yönetimi AD

Dr. Öğretim Üyesi Yakup ÖMEROĞLU
Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı AD

Prof. Dr. Zafer KARAER
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Parazitoloji AD (Emekli Öğr. Üyesi)

Prof. Dr. Zafer GÖNÜLALAN
Yozgat Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Veterinerlik Halk Sağlığı AD

Prof. Dr. Zafer SAYIN
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Mikrobiyoloji AD