İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Makale Çağrısı

1952 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobioloji Enstitüsü tarafından yayın hayatına başlayan Balık ve Balıkçılık Dergisi, 1952-1953 yılları arasında Et ve Balık Kurumunun desteğiyle; Ocak 1954 tarihinden itibaren tamamıyla Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır. Dergimiz, 1966 yılından bu yana Et Endüstrisi, Et ve Balık Endüstrisi, Et ve Balık Kurumu ve son olarak 1993 yılında özelleştirme kapsamına girmesiyle Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Dergisi adında yayın hayatını 1994 yılına kadar akademik düzeyde sürdürmüş, sonrasında yayın sürecine ara vermiştir. 2021 yılı itibariyle üniversitelerle iş birliği çerçevesinde Kurumumuzun imkanlarını üniversitelere açmayı da amaçlayan Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi adıyla yeniden yayımlanmaya başlamıştır.

Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi’nde, dünyada ve Türkiye’de gıda, tarım, hayvancılık, balıkçılık ve su ürünleri ile et ve süt sektörü temelinde gıda hijyeni ve teknolojisi, gıda güvenliği, halk sağlığı, sağlıklı ve dengeli beslenme, beslenmenin önemi, veteriner hekimliği bilimleri (anatomi, biyokimya, fizyoloji, histoloji, embriyoloji, veteriner hekimliği tarihi, deontoloji, farmakoloji ve toksikoloji, mikrobiyoloji, parazitoloji, patoloji, viroloji, cerrahi, doğum ve jinekoloji, iç hastalıkları, dölerme ve suni tohumlama, biyoistatistik, hayvan besleme ve beslenme hastalıkları, hayvan sağlığı ekonomisi ve işletmeciliği, zootekni), AR-GE çalışmaları ve kalite yönetim sistemleri, helal gıda ve bu kapsamlardaki eğitimin rolü alanında, ulusal ya da uluslararası ilgi, uygulama içeren ve güncel bilgilere sahip bilimsel araştırma ve derleme makaleleri yayımlamayı amaçlayan, ulusal ve hakemli akademik dergidir. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün resmî yayınıdır. Dergide makaleler Türkçe ve yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır.

Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisine katkı sağlayacağını düşündüğünüz makalelerinizle katılımınızı beklemekteyiz.

Makalelerinizi https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeskd linkinden gönderebilirsiniz.