İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet GÜNER
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi
Sağlık Yönetimi


Prof. Dr. Ender YARSAN
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Farmakoloji ve Toksikoloji AD

Prof. Dr. Kırali MÜRTEZAOĞLU
Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Fakültesi
Kimya Mühendisliği AD

Mehmet BİLİR
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
Gıda Tarım ve Hayvancılık Uzmanı

Prof. Dr. Muharrem TUNA
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi
Gastronomi

Prof. Dr. Orhan ÇETİN
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Zootekni AD

Prof. Dr. Osman ERGANİŞ
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Mikrobiyoloji AD

Prof. Dr. Osman Cenap TEKİNŞEN
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD (Emekli Öğr. Üyesi)

Prof. Dr. Ramazan SARI
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü