İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Karacabey Merinosu

koyun 1

1935 yılında Bursa Karacabey harasına getirilen Alman Et merinosları ile Kıvırcık melezlemeye başlanmıştır.
Alman et merinosu X Kıvırcık melezlemesidir.
Burada çevirme melezlemesi yapılmıştır. 5’ci geri melezlemeden sonra tip sabitlenmiş ve de Karacabey Merinosu elde edilmiştir.
%95 Alman Et Merinosu %5 Kıvırcık melezidir.
 Karacabey merinosunda vücut, baş ve ayaklar beyazdır.
Koçları boynuzlu dişileri boynuzsuzdur.
Yapağı ince ve bir örnektir.
Kuyruk ince ve uzundur.
Koyunlar yılın 9-10 ayı boyunca kızgınlık gösterirler.
Yılda 2 kuzu alımına uygundur.

KARACABEY MERİNOSU Verim Özellikleri
Canlı Ağırlık: 60-90
Laktasyon süt Verimi: 70-80 lt
Laktasyon Süresi: 140 gün
Bir batında kuzu sayısı:1.5
Kuzu doğum ağırlığı: 4.5- 5 kg
Kirli yapağı: 3.9-4.5 kg
Temiz yapağı oranı: %48-54