İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Bafra

Sakız X Karayaka melezlemesi sonucu elde edilmiştir.
Bafra koyunu yüksek döl ve süt verimine sahip olup et kalitesi oldukça iyidir.
Vücutları beyaz yapağı ile örtülüdür.
Ağız, göz etrafı ve kulaklarda siyahlıklara rastlanır. Baş, karın altı ve bacaklar genellikle çıplaktır.
Kuyruk, dip kısmında az yağlı ince ve uzundur. Koçlar boynuzlu, koyunlar boynuzsuzdur
Bafra Verim özellikleri:
 Kirli gömlek ağırlığı : 2,2 Kg.dır.
Canlı ağırlık (koyunlar) : 60 Kg.
Canlı ağırlık (koçlar) : 70 Kg.
Laktasyon süt verimi : 40-45 Kg
Döl verimi : % 178
Bir batımda kuzu sayısı :1.8-2.2

koyun 3