İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Hayvanlarda Yaş Ve Kilo Tespiti

SIĞIRLARDA YAŞ TAYİNİ

Buzağıların doğum kayıtlarının tutulmadığı koşullarda sığırın yaşını tahmin etmek için değişik metotlar kullanılmaktadır. Sığırın dış görünüşü, boynuzların durumu ve dişlerin durumu yaş tahmininde bize yardımcı olmaktadır.

Sığırlarda üst çenede 12 azı dişi vardır, kesici diş bulunmaz. Alt çenede ise 12 azı dişi ve 8 tane kesici diş, olmak üzere 20 tane diş bulunur. Ergin bir sığırın ağzında 32 diş bulunur. Sığırın kesici dişlerinin durumu incelenerek sığırın yaşı tayin edilebilir. Dişler önce süt dişi (geçici) olarak çıkar sonra bu süt dişleri düşerek yerine kalıcı dişler çıkar.

a80cc1

1 aylık buzağılarda diş etleri çekilmiş ve bütün dişler iyice görünür hale gelmiştir.

1,5 yaşına giren hayvanlarda geçici ön kesiciler düşmek üzeredir veya düşmüştür.

22b482

2 yaşına ulaşan hayvanlarda kalıcı ön kesiciler tamamen büyümüştür.

9b16ac
58e34e

2,5 yaşına giren hayvanlarda geçici birinci orta kesiciler düşmek üzeredir veya düşmüştür.

dbf6bf

3 yaşına ulaşan hayvanlarda kalıcı birinci orta kesiciler tamamen büyümüştür.

ebda10
e8116e

3,5 yaşına giren hayvanlarda geçici ikinci orta kesiciler düşmek üzeredir veya düşmüştür.

4 yaşına ulaşan hayvanlarda kalıcı ikinci orta kesiciler tamamen büyümüştür.

bd0467

4,5 yaşına giren hayvanlarda geçici son kesiciler düşmek üzeredir veya düşmüştür.

5 yaşına ulaşan hayvanlarda kalıcı son kesicilerde tamamen büyümüştür.

091c56

Sığırlarda 6 yaşına kadar dişlere bakarak güvenilir bir şekilde yaş tayini yapmak mümkündür. 6 yaşında sonra dişlerle yaş tayini yapmak çok güvenilir sonuçlar vermez.

BESİ PERFORMANSI

Besi döneminde hayvanların 1 kg canlı ağırlık artışı için ne kadar yem tükettiğinin saptanması ile ölçülür. İşletmemizde kantar varsa problem yok. Eğer yoksa o zaman göğüs çevresini ölçerek hayvanların ağırlıklarını tahmin yöntemini kullanabiliriz. Bu yöntem bize az çok hayvanların besi durumları hakkında fikir verecektir. Besiye aldığımız hayvanları belli periyotlarda örneğin ayda bir ağırlıklarını ölçmeliyiz ki besi tutmayanları boşa beslemeyelim.

 

c4eae0

Böyle bir ölçüm için hayvanın dört ayak üstüne ayakta durması ve başının normal pozisyonda olması sağlanmalıdır.

 ĞÜS ÇEVRESİNDEN CANLI AĞIRLIK TAHMİN TABLOSU

5c266c