İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Sütle İlgili Mevzuat

1. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

 Resmi Gazete Tarihi: 13.06.2010 Sayısı: 27610

2. 2013/5171 Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar

 Resmi Gazete Tarihi: 17 Ağustos 2013 Sayısı: 28738

3. Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

4. Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş, Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2013 Sayısı: 28671

5. Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği

 Resmi Gazete Tarihi: 27.12.2011 Sayısı: 28155

6. Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2017/28)

 Resmi Gazete Tarihi: 12.08.2017 Sayısı: 30152

7. Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2009/57)

 Resmi Gazete Tarihi: 20.11.2009 Sayısı: 27412

8. Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süt tozlarının Kimyasal Analizi İçin Numune Alma Metotları Tebliği (Tebliğ No: 2012/3)

 Resmi Gazete Tarihi: 04.01.2012 Sayısı: 28163

9. Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/6)

 Resmi Gazete Tarihi: 1.02.2016 Sayısı: 29611

10. Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik

 Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2015 Sayısı: 29328

11. Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2009/25)

 Resmi Gazete Tarihi: 16.02.2009 Sayısı: 27143

12. Türk Gıda Kodeksi Tereyağı, Diğer Süt Yağı Esaslı Sürülebilir Ürünler ve Sadeyağ Tebliği (Tebliğ No: 2005/19)

 Resmi Gazete Tarihi: 12.04.2005 Sayısı: 25784

13. Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süt tozu Tebliği (Tebliğ No: 2005/18)

 Resmi Gazete Tarihi: 12.04.2005 Sayısı: 25784

14. Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2013/29)

 Resmi Gazete Tarihi: 25.05.2013 Sayısı: 28657

15. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/36)

 Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2012 Sayısı: 28342

16. Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2012/52)

 Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2012 Sayısı: 28342

17. AB'ye Süt Ürünleri İhracatı Genelgesi (2012-18)

18. Su Ürünleri, Kanatlı Hayvan ve Etleri, Bal ve Çiğ Sütte Kalıntı İzleme Genelgesi (Genelge No: 2006/05)

19. Ülkemiz Süt ve Süt Ürünlerinin AB Pazarına Girişinin Sağlanması Talimatı