İçeriğe Atla Menüye Atla

Sütle İlgili Mevzuat

1. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

Resmi Gazete Tarihi: 13.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27610

2. 2013/5171 Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar

Resmi Gazete Tarihi: 17 Ağustos 2013 Resmi Gazete Sayısı: 28738

3. Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

4. Ulusal Süt Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28671

5. Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 27.12.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28155

6. Okul sütü programı uygulama tebliği (Tebliğ no: 2013/58)

Resmi Gazete Tarihi: 19.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28770

7. Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı          Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2009/57)

Resmi Gazete Tarihi: 20.11.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27412

8. Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozlarının Kimyasal Analizi İçin   Numune Alma Metotları Tebliği (Tebliğ No: 2012/3)

Resmi Gazete Tarihi: 04.01.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28163

9. Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2013/58)

Resmi Gazete Tarihi: 19.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28770

10. Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/6)

Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2015  Resmi Gazete Sayısı: 29328

11. Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 1.02.2016  Resmi Gazete Sayısı: 29611

12. Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2009/25)

Resmi Gazete Tarihi: 16.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27143

13. Türk Gıda Kodeksi Tereyağı, Diğer Süt Yağı Esaslı Sürülebilir Ürünler ve Sadeyağ Tebliği (Tebliğ No: 2005/19)

Resmi Gazete Tarihi: 12.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25784

14. Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozu Tebliği (Tebliğ No: 2005/18)

Resmi Gazete Tarihi: 12.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25784

15. Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2013/29)

Resmi Gazete Tarihi: 25.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28657

16. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/36)

Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28342

17. AB'ye Süt Ürünleri İhracatı Genelgesi (2012-18)

18. AB' ye Süt Ürünleri İhracatı Genelgesi (2012-07)

19. Su Ürünleri, Kanatlı Hayvan Ve Etleri, Bal Ve Çiğ Sütte Kalıntı İzleme Genelgesi  Genelge No: 2006/05

20. Ülkemiz Süt ve Süt Ürünlerinin AB Pazarına Girişinin Sağlanması Talimatı