İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Kurumumuzca Sırttan Düşme Büyükbaş Hayvan Deri, Sakatat (Hayvansal Yağlar Hariç) ve Küçükbaş Hayvan Deri, Bağırsak, Sakatat (Hayvansal Yağlar Hariç) Satışı Yapılacaktır 21 Mart 2024

  1. Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sincan, Sivas, Trabzon, Van ve Yozgat Kombinalarımızca 2024 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarını kapsayan 3 (üç) aylık dönem (Kurumumuzun uygun görmesi halinde bu süre 1 ay uzatılabilecektir) içerisinde büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek sırttan düşme deri (kelle derisi dâhil), büyükbaş hayvan sakatat(hayvansal yağlar hariç), yan ürünler ve küçükbaş hayvan deri ve bağırsak ile küçükbaş hayvan sakatatı(hayvansal yağlar hariç) online teklif toplama yöntemi ile satışa sunulacaktır.
  2. Büyükbaş sırttan düşme hayvan derileri ve büyükbaş hayvan sakatatları dişi-erkek ayrımı yapılarak satışa sunulacaktır. Online ihalelerde verilen teklif fiyatı erkek hayvan deri ve sakatatları için verilmiş kabul edilecek olup, dişi hayvan derilerinde bu fiyatın %75’i uygulanacaktır. (Örnek: Erkek hayvan deri ve sakatatları için verilen teklifin 100 TL olması durumunda dişi hayvan derileri için 75 TL fiyat uygulanacaktır.)
  3. Başvuru için gerekli belgeler aşağıda yer almakta olup evraklar 02/04/2024 tarihi Salı günü saat 14:00’e kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak ve Arşiv İşleri Şube Müdürlüğüne (11. kat A blok) kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.
  • İsteklinin irtibat bilgilerini (posta adresi, sabit telefon ve cep telefon numaraları ile faks numarası) bildirir imzalı-mühürlü beyan,
  • İsteklinin durumuna göre, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına üyelik belgesi,
  • İstekli şirket ise, belgeleri imzalayan kişinin şirket adına yetkili olduğunu gösteren güncel şirket imza sirküsü; gerçek kişiler için noter onaylı imza beyannamesi ve nüfuz cüzdanı fotokopisi,
  • Vekâleten ihaleye katılma durumunda; belgeleri imzalayan kişiyi yetkilendiren noter onaylı vekaletname, vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi ve noter onaylı imza beyannamesi,
  • Alıcı, katılmak istediği Kısım/Kısımlar için Kurumca belirlenen tutardaki geçici teminat mektubu veya nakit yatırdığına dair dekontu Kuruma teslim edecektir.

     4. Başvurusu onaylanan gerçek ve tüzel kişilerin e-posta adreslerine ve/veya cep telefonlarına sisteme giriş için kullanıcı adı ve şifre gönderilecektir.

     5. Ön teklifler 4 Nisan 2024 tarihi Saat 10:00 ile 5 Nisan 2024 tarihi Saat 16:00 tarihleri arasında verilecektir.

     6. Online teklif toplama tarihleri:

                  Sırttan Düşme Büyükbaş Hayvan Deri İhalesi:         16 Nisan 2024 Salı günü saat 10:00

                  Küçükbaş Hayvan Deri İhalesi  :                                   16 Nisan 2024 Salı günü saat 14:00

                 Küçükbaş Hayvan Bağırsak İhalesi :                            16 Nisan 2024 Salı günü saat 16:00

                 Büyükbaş Hayvan Sakatat ve Yan Ürünler İhalesi :  17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 10:00

                 Küçükbaş Hayvan Sakatat İhalesi                                17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 14:00

7. Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.

MAYIS - TEMMUZ 2024 KÜÇÜKBAŞ BAĞIRSAK VE KÜÇÜKBAŞ DERİ ŞARTNAMESİ

MAYIS - TEMMUZ 2024 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAKATAT ŞARTNAMESİ

MAYIS - AĞUSTOS 2024 BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAKATAT VE YAĞ ŞARTNAMESI

MAYIS - TEMMUZ BÜYÜKBAŞ DERİ ŞARTNAMESİ