İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Koyun-Kuzu Karkas Eti İhracatına İlişkin Uygulama Esasları 03 Ağustos 2022

KOYUN/KUZU KARKAS ETİ İHRACATINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

Et ve Süt Kurumu tarafından küçükbaş hayvan piyasasının regülasyonu ve yetiştiricilerimizin korunması için Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğümüz ile sözleşme yapan firmalara koyun/kuzu karkas eti ihracat yetkisi verilmiş olup ihracata ilişkin işlemler aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.            

GENEL HÜKÜMLER

1- Bu uygulama esaslarına ait ön talepler, ihracatçı firmalar tarafından Kurumumuz internet sitesinde yayımlanan “Ön Talep Formu’’ doldurularak Kombina Müdürlüklerimize veya Genel Müdürlüğümüze teslim edilir.

2- İhracatçı firma tarafından ihracat izin talebinde bulunurken;

  1. -       Kesim yapılacak onaylı kombina bilgileri
  2. -      İhraç edilecek ülke
  3. -       İhraç edilecek miktar
  4. -      Kesim programı (tarih aralığı)
  5. -      İhracat tarihi

eksik bilgi içeren talepler değerlendirilmeyecektir.

3- Genel Müdürlüğümüz tarafından toplanan ön talepler incelenerek ihracatçı firmalara tahsis edilecek miktar belirlenir. Tahsis yapılan ihracatçı firmalar ile ilgili Kombina Müdürlükleri arasında sözleşme imzalanır. İmzalanan sözleşmelerde belirtilen tahsis miktarları, kesimlerin yapılacağı kesimhanelerin bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığı İl/ilçe Müdürlüklerine Kombina Müdürlükleri tarafından bildirilecektir.

4-Sözleşme imzalanan ihracatçı firma, tahsis edilen miktar kapsamında ihracat işlemlerini tamamlamadan yeni tahsis talebinde bulunamayacaktır. Yeni tahsis talebinde bulunurken tamamlanan ihracat işlemlerine ait gümrük beyannamesini Kurumumuza ibraz edecektir.

5- İhracatçı firmalar öncelikle Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen hayvan fazlalığı olan bölgelerdeki koyun, keçi yetiştirici birliklerine yönlendirilir birlik koordinasyonunda üreticilerden koyun/kuzular temin edilecektir.

6- İhracatçı firma temin ettiği koyun/kuzuları, Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen taban fiyattan az olmamak kaydıyla üreticiden aldığına dair belgeyi (müstahsil makbuzu veya fatura) ilgili Kombina Müdürlüğüne ibraz edecektir.

7-İhraç amaçlı koyun/kuzuların kesimi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı kesimhanelerde veya Et ve Süt Kurumuna ait kombinalarda yapılacaktır. Kesimler resmi veteriner hekim kontrolünde ve Kurumumuz veteriner hekimleri nezaretinde gerçekleştirilecektir.

8-Resmi veteriner hekimler tarafından düzenlenen kesim raporlarının bir örneği Kurumumuz veteriner hekimleri tarafından görev yaptığı Kombina Müdürlüğüne teslim edilerek tahsis edilen miktarın takibi sağlanacaktır. Ayrıca, Kombina Müdürlüğü tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı İl/ilçe Müdürlüklerine kesim tarihi, kesim yapılan adet ile toplam kilogram bildirilecektir.

9-Kesimi yapılacak hayvanların kesimhaneye nakli, kesimi, soğutulması, ambalajlanması depolanması ve ihraç edilecek ülkeye nakli, gerekli belge ve izinlere ait ücretler, analiz ücreti, ihracat ve ithalat ülkesindeki gümrükleme işlemlerine ait bedeller (vergi, resim, harç vb.) gibi her türlü giderler ihracatçı firmaya ait olup Et ve Süt Kurumu ’nun bu işlemlere ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmayacaktır.

10-İhracatı yapılacak koyun/kuzulara ait tüm işlemler 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile geçerli mevzuat hükümleri kapsamında yapılacaktır.