İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Sakarya Kombinasından Teknik Gezi Ziyareti 21 Mart 2022

Et ve Süt Kurumu Sakarya Et Kombinası Müdürlüğü Sağlık Kontrol ve Laboratuvar Şefliği tarafından Sakarya Ticaret Borsası Gıda Laboratuvarı’na teknik gezi ziyareti gerçekleştirildi.

Sakarya Ticaret Borsası Gıda Laboratuvar Müdürü Hediye Özmen ve kombina personelleri kombina laboratuvar hizmetleri ve işlemleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.