İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Erzurum Kombinasında Kalite Yönetim Sistemi ve Helal Belgelendirme Tetkikleri 18 Mart 2022

Erzurum Kombina Müdürlüğünde Kalite Yönetim Sistemi ve Helal Belgelendirme tetkikleri gerçekleşti.

ESK Erzurum Kombinasında Türk Standartları Enstitüsü tarafından, Et ve Süt Kurumu İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda TS EN İSO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi, TS EN İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve Helal Belgelendirme tetkikleri başarıyla tamamlandı.