İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Erzurum Kombinası Çalışanlarına Et Hijyeni Eğitimi  17 Eylül 2021

Erzurum Kombina Müdürlüğü çalışanları, Atatürk Üniversitesince düzenlenen "Et Hijyeni ve Teknolojisi Eğitimi" programına katıldı. Eğitim programı Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin desteği ile Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı tarafından Erzurum Kombina Müdürlüğü personeline yönelik olarak gerçekleştirildi. 
 
Et endüstrisi alanında görevli personelin katıldığı eğitimler,  Fakülte Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Atasever, Prof. Dr. Meryem Aydemir Atasever,  Doktor Öğretim Üyesi Sevda Urçar Gelen tarafından verildi. Programda iyi hijyen uygulamaları, güvenilir ve sağlıklı et üretimi konuları ele alındı.