İçeriğe Atla Menüye Atla

Alım Fiyatları

 HAYVAN ALIM FİYAT LİSTESİ 
Yürürlük Tarihi: 15/10/2018

BÜYÜKBAŞ HAYVAN ALIM FİYATI ( YERLİ )

ÖDEMEYE ESAS 
TL / ET KG

HAYVAN CİNSİ

KESİM ŞEKLİ

ASGARİ KARKAS AĞIRLIĞI (Kg)

RANDIMAN  ASGARİ %

I. KALİTE

(Tosun)

YAĞSIZ

170,00

57,00 ve üzeri

29,00

55-56

27,50

 

 

53-54

27,00

II. KALİTE

(Düve-Erkek Manda)

YAĞSIZ

155,00

51-52

26,50

III. KALİTE

(İnek-Öküz-Dişi Manda)

YAĞSIZ

145,00

49-50

23,50

48 ve altı

21,75

BÜYÜKBAŞ HAYVAN ALIM FİYATI ( İTHAL )

ÖDEMEYE ESAS 
TL / ET KG

HAYVAN CİNSİ

KESİM ŞEKLİ

ASGARİ KARKAS AĞIRLIĞI (Kg)

RANDIMAN  ASGARİ %

I. KALİTE

YAĞSIZ

170,00

57,00 ve üzeri

28,00

55-56

26,50

53-54

26,00

II. KALİTE

YAĞSIZ

155,00

51-52

25,50

III. KALİTE

YAĞSIZ

145,00

49-50

23,00

48 ve altı

21,25

Not:Randıman için gerekli şartlar sağlanıp karkas ağırlığı için tablodaki şartlar sağlanmadığında, alım fiyatı bir alt randıman fiyatından hesaplanacaktır.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ALIMLARI

ÖDEMEYE ESAS 
TL / ET KG

HAYVAN CİNSİ

KESİM ŞEKLİ

KALİTE

KUZU

KUYRUK YAĞLI

I. KALİTE

25,00

TOKLU

KUYRUK YAĞLI

I. KALİTE

24,00

KOYUN 

KUYRUK YAĞLI

II. KALİTE

21,00

OĞLAK

 

I. KALİTE

20,00

ÇEPİÇ

 

I. KALİTE

19,00

KEÇİ

 

II. KALİTE

18,00

KANATLI HAYVAN ALIMLARI (KESİMLİK TAVUK- BROYLER) 

Yürürlük Tarihi: 01.04.2019

 

KALİTE

SERBEST  ALIM FİYATI
(TL / CANLI KG)

I. KALİTE
(KESİMLİK ETÇİ PİLİÇ)

5,58

 

 

BÜYÜKBAŞ TANIMLAR VE KALİTE KRİTERLERİ : 

SIĞIR :

I.KALİTE        :Yağsız kesim karkas ağırlığı 170 kg ve üzeri,  %53 ve üstünde karkas verimine sahip 1-4 yaş (dahil) arasındaki erkek sığırlardır.

II.KALİTE       :Yağsız kesim karkas ağırlığı 155 kg ve üzeri,

  • %51 (dahil) - %52 (dahil) arasında karkas verimine sahip 1-4 yaş (dahil) arasındaki erkek sığırlar,
  • Reforme olan ve/veya gebe olmayan %51 ve üzerinde karkas verimine sahip 1- 3 yaş arası düvelerdir.

III.KALİTE      :Yağsız kesim karkas ağırlığı 145 kg ve üzeri,

  • 4 yaşını aşmış erkek sığırlar,
  • %50 ve altında karkas verimine sahip tüm erkek sığırlar,
  • 3 yaşını aşmış, reforme olan ve/veya gebe olmayan düveler,
  • %50 ve altında karkas verimine sahip reforme olan ve/veya gebe olmayan düveler,
  • Reforme olan ve/veya gebe olmayan dişi sığırlardır (inekler).

MANDA :

 • 1-3 (dahil) yaşlı erkek mandalar II. Kalite,
 • Damızlık vasfı taşımayan ve/veya gebe olmayan tüm dişi mandalar III. Kalite büyükbaş hayvan olarak değerlendirilir.
 • Tüm mandalarda II. ve III. Kalite sığırlar için uygulanan randıman, fiyat ve kilogram kriterleri çerçevesinde değerlendirme yapılır.

KÜÇÜKBAŞ TANIMLAR VE KALİTE KRİTERLERİ :

KUZU : Asgari 3 aylık ve 30 Kg canlı ağırlıktaki , azami 12 aylık ve  52 Kg canlı ağırlık ve 15-23 kg kuyruksuz karkas ağırlığındaki erkek ve dişi koyun cinsi küçükbaş hayvanlardır.

KOYUN :

I. KALİTE (Toklu) : 1-3 yaş ve 23-35 kg kuyruksuz karkas ağırlığındaki erkek koyunlardır.

II. KALİTE : 4 yaşından gün almış erkek koyunlar ile 1 yaş üzeri tüm dişi (şişek dahil) koyunlardır.

OĞLAK : 3 – 7 aylık, asgari 30 Kg azami 52 Kg canlı ağırlığındaki ve 14-21 kg karkas ağırlığındaki erkek ve dişi keçi cinsi küçükbaş  hayvanlardır.

 

ÇEPİÇ : 7-12 aylık (I.Kalite) 21-28 kg karkas ağırlığındaki erkek küçükbaş keçi cinsi hayvanlardır.

 

KEÇİ : 1 yaş üzeri erkek ve 7 ay (dahil) ve üzeri yaştaki tüm dişi (II. Kalite) keçi cinsi küçükbaş hayvanlardır.