İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Alım Fiyatları

 HAYVAN ALIM FİYAT LİSTESİ 
 BÜYÜKBAŞ HAYVAN ALIM FİYATLARI ÖDEMEYE ESAS TL / ET KG
HAYVAN CİNSİ KESİM ŞEKLİ ASGARİ KARKAS AĞIRLIĞI (Kg) RANDIMAN  ASGARİ % İTHAL YERLİ
I. KALİTE
(Tosun)
YAĞSIZ 190,00 57,00 ve üzeri 40,00 42,00
55-56 39,00 41,00
53-54 38,00 40,00
II. KALİTE
(Düve-Erkek Manda)
YAĞSIZ 180,00 51-52 37,00 39,00
III. KALİTE
(İnek-Öküz-Dişi Manda)
YAĞSIZ 170,00 49-50 36,00 38,00
48 ve altı 34,00 35,00
           
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ALIM FİYATLARI ÖDEMEYE ESAS TL / ET KG
HAYVAN CİNSİ KESİM ŞEKLİ KALİTE
KUZU KUYRUK YAĞLI I. KALİTE 45,00
TOKLU KUYRUK YAĞLI I. KALİTE 40,00
KOYUN KUYRUK YAĞLI II. KALİTE 35,00
OĞLAK   I. KALİTE 32,00
ÇEPİÇ   I. KALİTE 30,00
KEÇİ   II. KALİTE 25,00
           
KANATLI HAYVAN ALIM FİYATLARI (KESİMLİK TAVUK-BROYLER) 
KALİTE SERBEST ALIM FİYATI
(TL / CANLI KG)
I. KALİTE 9,95
(KESİMLİK ETÇİ PİLİÇ)

 

BÜYÜKBAŞ TANIMLAR VE KALİTE KRİTERLERİ

SIĞIR

I. KALİTE      : Yağsız kesim karkas ağırlığı 190 kg ve üzeri, %53 ve üstünde karkas verimine sahip 1-4 yaş (dahil) arasındaki erkek sığırlardır.

II. KALİTE     : Yağsız kesim karkas ağırlığı 180 kg ve üzeri,

  • %51 (dahil) - %52 (dahil) arasında karkas verimine sahip 1-4 yaş (dahil) arasındaki erkek sığırlar,
  • Reforme olan ve/veya gebe olmayan %51 ve üzerinde karkas verimine sahip 1-3 yaş arası düvelerdir.

III. KALİTE    : Yağsız kesim karkas ağırlığı 170 kg ve üzeri,

  • 4 yaşını aşmış erkek sığırlar,
  • %50 ve altında karkas verimine sahip tüm erkek sığırlar,
  • 3 yaşını aşmış, reforme olan ve/veya gebe olmayan düveler,
  • %50 ve altında karkas verimine sahip reforme olan ve/veya gebe olmayan düveler,
  • Reforme olan ve/veya gebe olmayan dişi sığırlardır (inekler).

MANDA

 • 1-3 (dahil) yaşlı erkek mandalar II. Kalite,
 • Damızlık vasfı taşımayan ve/veya gebe olmayan tüm dişi mandalar III. Kalite büyükbaş hayvan olarak değerlendirilir.
 • Tüm mandalarda II. ve III. Kalite sığırlar için uygulanan randıman, fiyat ve kilogram kriterleri çerçevesinde değerlendirme yapılır.

KÜÇÜKBAŞ TANIMLAR VE KALİTE KRİTERLERİ

KUZU

Asgari 3 aylık 30 Kg canlı ağırlıkta, azami 12 aylık 52 Kg canlı ağırlıkta ve karkas ağırlığı azami 26 (dahil) kg olan erkek ve dişi koyun cinsi küçükbaş hayvanlardır.

KOYUN

I. KALİTE (Toklu) : 1-3 (dahil) yaş ve 26 (hariç) – 40 (dahil) kg karkas ağırlığında olan erkek koyunlardır.

II. KALİTE              : 4 yaşından gün almış erkek koyunlar ile 1 yaş üzeri tüm dişi (şişek dahil) koyunlardır.

OĞLAK

3 (dahil) – 7 (dahil) aylık, asgari 30 Kg azami 52 Kg canlı ağırlıkta azami 23 (dahil) kg karkas ağırlığa sahip erkek ve dişi keçi cinsi küçükbaş hayvanlardır.

ÇEPİÇ

7 (hariç) - 12 (dahil) aylık (I. Kalite)  23 (hariç) - 30 (dahil) kg karkas ağırlığa sahip olan erkek küçükbaş keçi cinsi hayvanlardır.

KEÇİ

1 yaş üzeri erkek ve 7 ay (dahil) ve üzeri yaştaki tüm dişi (II. Kalite) keçi cinsi küçükbaş hayvanlardır.