İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Alım Fiyatları

HAYVAN ALIM FİYAT LİSTESİ
BÜYÜKBAŞ HAYVAN ALIM FİYATLARI
HAYVAN CİNSİ Asgari Ağırlık
(DAHİL)
Azami Ağırlık
(HARİÇ)
RANDIMAN FİYAT
TL/ET KG
  I. KALİTE (Tosun) 190 - 57 ve Üzeri 86,00*
190 - 55 56 85,50
190 - 53 54 85,00
   II. KALİTE
(Düve, Erkek Manda,
II. Kalite Tosun)
180 - 51 ve Üzeri 80,00
III. KALİTE
(İnek, Dişi Manda,
III. Kalite Düve,
III. Kalite Tosun)
170 - 49 ve Üzeri 78,00
170 - 48 ve Altı 74,00
150 170 Tüm Randımanlar 70,00
0 150 Tüm Randımanlar 66,00
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ALIM FİYATLARI
HAYVAN CİNSİ Asgari Ağırlık (Dahil)  Azami Ağırlık (Hariç) Kesim Şekli FİYAT
TL / ET KG
KUZU 15 26 Kuyruk Yağlı 92,00
15 Kg Altı 82,00
26 40 82,00
40 Kg Üzeri 70,00
TOKLU 23 40 Kuyruk Yağlı 82,00
23 Kg Altı 70,00
40 Kg Üzeri 70,00
KOYUN 22 Kg ve Üzeri Kuyruk Yağlı 70,00
22 Kg Altı 60,00
OĞLAK 10 23   42,00
10 Kg Altı 38,00
23 30 38,00
30 Kg Üzeri 32,00
ÇEPİÇ 20 35   38,00
20 Kg Altı 32,00
35 Kg Üzeri 32,00
KEÇİ 19 Kg ve Üzeri   32,00
19 Kg Altı 30,00
KANATLI HAYVAN ALIMLARI (KESİMLİK TAVUK- BROYLER)  FİYAT
TL / CANLI KG
I. KALİTE SERBEST ALIM (KESİMLİK ETÇİ PİLİÇ)
26,60

*Bakanlık Desteği ve Verimlilik Primi Dahil Değildir. Bakanlık desteklemesi ve verimlilik primi 250 Kg ve üzeri karkas ağırlığında uygulanmaktadır.

 

 BÜYÜKBAŞ TANIMLAR VE KALİTE KRİTERLERİ  

BÜYÜKBAŞ KESİMLERİMİZ YAĞSIZDIR

SIĞIR

I. KALİTE      : Yağsız kesim karkas ağırlığı 190 kg ve üzeri, %53 ve üstünde karkas verimine sahip 1-4 yaş (dahil) arasındaki erkek sığırlardır.

II. KALİTE     : Yağsız kesim karkas ağırlığı 180 kg ve üzeri,

  • %51 (dahil) - %52 (dahil) arasında karkas verimine sahip 1-4 yaş (dahil) arasındaki erkek sığırlar,
  • Reforme olan ve/veya gebe olmayan %51 ve üzerinde karkas verimine sahip 1-3 yaş arası düvelerdir.

III. KALİTE    : Yağsız kesim karkas ağırlığı 170 kg ve üzeri,

  • 4 yaşını aşmış erkek sığırlar,
  • %50 ve altında karkas verimine sahip tüm erkek sığırlar,
  • 3 yaşını aşmış, reforme olan ve/veya gebe olmayan düveler,
  • %50 ve altında karkas verimine sahip reforme olan ve/veya gebe olmayan düveler,
  • Reforme olan ve/veya gebe olmayan dişi sığırlardır (inekler).

MANDA

 • 1-3 (dahil) yaşlı erkek mandalar II. Kalite,
 • Damızlık vasfı taşımayan ve/veya gebe olmayan tüm dişi mandalar III. Kalite büyükbaş hayvan olarak değerlendirilir.
 • Tüm mandalarda II. ve III. Kalite sığırlar için uygulanan randıman, fiyat ve kilogram kriterleri çerçevesinde değerlendirme yapılır.

KÜÇÜKBAŞ TANIMLAR VE KALİTE KRİTERLERİ

Kuzu : Asgari 3 aylık, azami 12 aylık olan  erkek ve dişi koyun cinsi küçükbaş hayvanlardır.

Toklu : 12 (hariç) -36 (dahil) ay aralığında olan erkek koyunlardır.

Koyun: 36 aydan büyük olan erkek koyunlar ile 12 aydan büyük olan dişi koyunlardır.

Oğlak : 3 (dahil) – 7(dahil) aylık, erkek ve dişi keçi cinsi küçükbaş hayvanlardır. 

Çepiç  : 7 (hariç) -12 (dahil) aylık olan  erkek küçükbaş keçi cinsi hayvanlardır.

Keçi    : 12 ay üzeri erkek ve 7 ay üzeri yaştaki tüm dişi keçi cinsi küçükbaş hayvanlardır.

ESK HİNTERLAND 2020 1