İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Kurumumuzda Geçici İşçi Statüsündeki Personelin Daimi İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin İlan 10 Mayıs 2024

05.04.2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 14 üncü maddesinde “(…) kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan geçici işçiler; çalıştırıldıkları işyerlerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak, bu işyerlerinde boş olan sürekli işçi kadrolarına geçirilir. Bu madde kapsamında geçici işçilerin geçişinin yapılabileceği sürekli işçi kadroları için aranan nitelikler ve boş kadro sayısı, en az bir ay önceden işyerinde ilan edilmek suretiyle duyurulur” denilmektedir.

Bağlı işyerlerimizde halen istihdam edilen 87 geçici işçinin kadroya geçirilmelerini teminen ihtiyaç duyulan 87 kişilik boş sürekli işçi kadrosu, Yönetim Kurulu Kararı ile ihdas edilmiş olup anılan hüküm uyarınca söz konusu geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilme işlemleri İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığınca başlatılacaktır.

 

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilecek Geçici İşçi

Boş Kadro Sayısı

87

87