İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

İthal Besilik Sığır Satış Duyurusu 01 Nisan 2024

Tarım ve Orman Bakanlığı - Hayvancılık Genel Müdürlüğünce 15.01.2024 -02.02.2024 tarihleri arasında talepleri toplanan ithal besilik sığırların 1. Dönem (Mart-Nisan-Mayıs/2024) teslimatlarına ilişkin olarak;

 1. Teslimatlar, İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine yapılan başvuru tarih ve saati dikkate alınarak yapılan listeye göre sıralanarak gerçekleştirilecektir.
 2. Sırası gelen besici/firmalar ilgili işyerlerimizce 02.04.2024 tarihinden itibaren sözleşmeye davet edileceklerdir.
 3. Sözleşmeye davet edilen besiciler tarafından Toplam Sözleşme Bedelinin %25’i ön ödeme şeklinde yatırılacak olup kalan kısım ise sözleşmeye davet süresinin son gününe kadar ilgili işyerimiz hesaplarına yatırılarak sözleşme imzalanacaktır.
 4. Verilen sürede ön ödemeyi yatırmayan besici/firmaların talebi iptal edilecektir.
 5. Verilen süre içerisinde ön ödemesini gerçekleştiren ancak sözleşme bedelinin tamamını ödemeyip sözleşme yapmayan besici/firmaların yatırmış oldukları ön ödeme tutarının %20’si irat kaydedilecektir. Besici/firmalar bu konuda Kurumumuza taahhütname (EK:1) verecektir. Taahhütname vermek istemeyen besicilerin talebi ise iptal edilecektir.
 6. Taahhütname, besici/firmalar tarafından ilk olarak fax veya mail yoluyla ilgili işyerimize iletilecek olup, daha sonra ise taahhütnamenin Aslı ilgili işyerimize teslim edilecektir.
 7. İthal Besilik Sığır Satışı için gerekli olan evraklar aşağıda belirtilmiş olup söz konusu evraklar, sözleşme imzalama aşamasında ilgili Kombina Müdürlüklerimize teslim edilecektir.
 • Sözleşme bedelinin yatırıldığına dair Dekont,
 • Damga Vergisinin Ödendiğine Dair Dekont,
 • Dilekçenin Aslı (Gıda Kontrol Genel Müdürlüğüne verilmek üzere) (EK:2)
 • Taahhütname: Besici tarafından imzalanmış ve noter onaylı taahhütnamenin Aslı,(EK:3)
 • Vekaletname: Besici/Firmanın Kurumumuz adına gümrük vb. işlemler için verdiği vekaletnamenin Aslı
 • Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdan fotokopisi ve imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde imza sirküleri, sözleşmenin vekaleten imzalanması halinde vekaletname ve vekilin imza beyannamesi,
 • Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi: İl /İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden onaylı ve müracaat tarihinden en fazla bir (1) ay önce alınmış belgenin Aslı

Taahhütname 1

Dilekçe

Taahhütname 2