İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Sözleşmeli Besicilik Uygulama Esasları 28 Ekim 2022

Kurumumuz Sözleşmeli Besicilik Uygulama Esasları yayınlanmıştır. Üreticilerimiz, Sözleşmeli Besicilik için Kombina Müdürlüklerimize başvurabileceklerdir.

Bereketli kazançlar dileriz.

 

 

Sözleşmeli Besicilik Uygulama Esasları

AMAÇ

MADDE (1)- Et ve Süt Kurumu tarafından mevcut besi işletmelerinin atıl kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminde sürdürülebilirliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması, üretim için ham madde tedariki ve pazarlamanın planlanması ile sektöre model teşkil etmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Genel Hükümler

 1. Ön talep başvuruları, besici tarafından Kurumumuz internet sitesinde yayımlanan ‘’Sözleşmeli Besicilik Ön Talep Formu’’ doldurularak Kombina Müdürlüklerimize yapılacaktır.
 2. Sözleşme ön talebinde bulunurken;
 • Besici Adı Soyadı/Unvanı
 • İşletmenin kayıtlı bulunduğu İl/İlçe,
 • İşletme numarası,
 • Sözleşme imzalanması talep edilen büyükbaş hayvan sayısı,
 • İşletme kapasite raporu, (Son 6 ay içerisinde alınmış)
 • İşletmede bulunan büyükbaş cinsi hayvan listesi, (Son 1 ay içerisinde alınmış)
 • Kesim yapılması planlanan ay/yıl.

Eksik bilgi içeren talepler değerlendirilmeyecektir.

 1. Kombinalarımız tarafından toplanan ön talepler Genel Müdürlüğümüzce incelenerek sözleşme imzalanacak besiciler ve sözleşme adetleri belirlenir. Bir besiciyle sözleşme imzalanacak hayvan adedi asgari 5 baş azami 200 baş olacaktır. Başvurusu uygun görülen besiciler ile Kombina Müdürlükleri arasında sözleşme imzalanacaktır.
 2. Başvurular 1 ay içerisinde sonuçlandırılacaktır.
 3. Sözleşme imzalanan besici ile mevcut taahhüdünün %90’ı bitmeden yeni sözleşme imzalanmayacaktır. Yeni sözleşme imzalamak isteyen besicinin ilk sözleşmesi ve ikinci sözleşmedeki toplam hayvan adedi bir yıl içerisinde (ilk sözleşme tarihinden başlayarak bir yıl içerisinde) 200 başı geçmeyecektir.
 4. Sözleşmeli Besicilik öncelikle atıl kapasitesi bulunan besiciler ile yapılacaktır.
 5. Desteklemeler Kurum tarafından hazırlanacak icmallerin Bakanlığa gönderilmesi ile Bakanlık tarafından, tarımsal destekleme bütçesinden ödenecektir. Destekleme ödemeleri Bakanlık tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile besicilerin hesabına aktarılacaktır.
 6. Sözleşmeli Besicilik projesinden kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri yararlanamaz. Besiciler, sözleşme kapsamına giren hayvanları için Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konuda verdiği diğer desteklerden yararlandırılmaz. Sözleşmeden vazgeçen veya sözleşme hükümlerinden herhangi birini yerine getirmeyen besiciler desteklemeden yararlandırılmaz.
 7. Bakanlıkça Hayvan Hastalıkları Tazminatı Mevzuatı kapsamında mecburi kesime tabi tutulan sığırlar ile kesim sonrası muayenede karkasın imhasına karar verilen sığırlar ve TARSİM sigortaları havuzu kapsamında hasarı ödenmiş sığırlar için destekleme ödemesi yapılmayacaktır.
 8. Sözleşme imzalanacak besicilerden hayvan başına 100 TL hizmet bedeli peşin veya besi süresi sonunda alınacaktır. Hizmet bedelini besi süresi sonunda ödemek isteyen besicilerden taahhüt senedi alınacaktır.
 9. Sözleşmeli besicilik 5 yıl olarak uygulanacak olup besiciler ile Sözleşmeler yıllık olarak yapılacaktır.

 MADDE (2) - BESİCİYE AİT HÜKÜMLER

 1. Büyükbaş hayvanlar besici tarafından tedarik edilecektir.
 2. Hayvanların bakım, beslenmesi ve güvenliği besiciye aittir.
 3. Besici hayvan sağlığı ve hayvan refahı standartlarına uymak zorundadır.
 4. Bakanlık tarafından onaylanmamış aşı, biyolojik madde, ilaç veya hormonlar kullanılmayacaktır.
 5. Hayvanların kesimhane veya kombinaya nakli besiciye aittir.

MADDE (3) - KURUMA AİT HÜKÜMLER

 1. Kesimler; sözleşmede belirtilen tarihte Kurum Kombinalarında veya anlaşmalı kesimhanelerde yapılacaktır.
 2. Kesim Fiyatı; Maliyet Komisyonu tarafından belirlenen, sözleşme tarihindeki Kurum cari alım fiyatından düşük olmamak kaydıyla maliyetlere göre hesaplanacak olan sözleşmeli alım fiyatı ile satın alınacaktır.
 3. Karkas ağırlığı;
 • 201-250 kg olanlara        2,5 TL/kg,
 • 251-300 kg olanlara        3,5 TL/kg,
 • 301 kg ve üzeri olanlara 5     TL/kg destekleme ödemesi yapılacaktır.
 1. Destekleme ödemesi, hayvanların kesime sevk edildikleri, TÜRKVET’e kayıtlı işletme sahibi gerçek/tüzel kişilere doğrudan yapılacaktır.
 2. Desteklemeden faydalanmak için kesim anındaki karkas ağırlığı en az 201 kilogram olmalıdır.
 3. Kesimler; Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Kesim ve Yüzme Yönetmeliği ile Kurumun usul ve esaslarına göre gerçekleştirilecek olup Kurum her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutmaktadır.
 4. Kurum Sözleşmeli Besicilik kayıt sistemi oluşturacaktır.
 5. Kurum, sözleşme imzalanan besicinin işletmesine besi periyodu boyunca en az 1 defa ziyaret edecek ve işletme ile ilgili gözlem raporu hazırlayacaktır.

MADDE (4) - DİĞER HÜKÜMLER

 1. Sözleşme yapılacak olan tosunlara ait tüm işlemler 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 5488 sayılı Tarım Kanunu ve geçerli mevzuat hükümleri kapsamında yapılacaktır.
 2. Tarım ve Orman Bakanlığı gerek gördüğü hallerde, destekleme birim fiyatlarında değişiklik yapabilecektir.

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ