İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

CANLI TOKLU İHRACAT PLANLAMASINA İLİŞKİN DUYURU 01 Eylül 2022

Kurumumuzca, 24 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan Canlı Kasaplık Erkek Toklu İhracatına İlişkin Uygulama esaslarına göre, Canlı Kasaplık Erkek Toklu İhraç etmek isteyen firmaların ön talep başvuruları 29 Ağustos 2022 tarihinde sona ermiştir.

Bu sürede;  Kurumumuza, 132 firma 36 ilden 7 farklı ülkeye 870.950 adet Canlı Kasaplık Erkek Toklu ihraç etmek üzere başvuruda bulunmuştur.

Firmaların evrakları Kurumumuz tarafından incelenmiş, illerde kayıtlı hayvan sayısı, Kurumumuza kesim için başvuruda bulunulan illerdeki kesim başvuru sayıları,  firmaların canlı kasaplık erkek toklu tedarik etmek istediği iller ve ihraç etmek istedikleri ülkeler dikkate alınarak tahsis işlemleri yapılmıştır.

Canlı kasaplık erkek tokluları tedarik edeceği iller, ihraç edeceği ülke ve tahsis edilen kontenjan miktarları firmaların dosyalarında mevcut olan iletişim adreslerine gönderilmiştir.

Belirlenen süre içinde sözleşme yapamayanların tahsisleri iptal edilecektir. Yapılmış olan tahsisler hiçbir surette başka firmalara devredilmeyecektir. Sözleşme imzalayamayan firmalara yapılmış olan tahsisler, ihracat gerçekleştirmiş olan ve gümrük beyannamesi ibraz edecek olan firmalara yönlendirilecektir.

EK: CANLI KASAPLIK ERKEK TOKLU İHRACATINA İLİŞKİN TAHSİS LİSTESİ