İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Genel Müdürümüz “TÜBA-III. Gıda ve Sağlıklı Beslenme” Sempozyumuna Katıldı 05 Temmuz 2022

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, 5 Temmuz 2022 tarihinde Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma Grubunun hazırladığı “TÜBA-III. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu: Sürdürülebilir Gıda Politikaları ve Tedarik Zincirleri” konulu sempozyuma konuşmacı olarak katıldı.  Genel Müdür Kayhan sempozyumda “Et ve Süt Kurumu Açısından Sürdürülebilir Gıda Politikaları” hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TÜBA-Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumlarının üçüncüsünde gıda güvenliğinin sağlanması, sürdürülebilir tarımsal üretim sistemlerinin uygulanması, bilim insanları ve uzmanların katılımıyla üç oturum ve panelde ele alındı. 

TÜBA Asli üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin ve Prof. Dr. İrfan Erol tarafından yönetilen ilk oturumda; Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nden Dr. Mehmet Hasdemir “Küresel Bazda Bitkisel Üretim Sektöründe Yaşanan Gelişmeler”, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan ise “Et ve Süt Kurumu Açısından Sürdürülebilir Gıda Politikaları” hakkında sunum yaptı. ESK Genel Müdürü Kayhan sunumda, et ve sütte son üç yılda küresel  görünüm, et ve süt sektörünün ülkemizde  üretim, maliyet, fiyat ve ticaret durumu, ESK'nın faaliyetleri ve gelecek planları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sempozyum açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin tarafından yapıldı.

Bakan Yardımcısı Kacır yaptığı konuşmada, "Dünyanın sorumsuz tüketim ve kontrolsüz üretim sebebiyle sürdürülmesi giderek imkânsızlaşan bir sürece girdiğini söyleyerek yaklaşık 8 milyar olan dünya nüfusunun önümüzdeki 25 yılda 10 milyara yükseleceği öngörülüyor." dedi.

Sağlık, gıda, sağlıklı beslenme konularında yetkin bir üniversite olarak sempozyuma ev sahipliği yapmanın memnuniyet verici olduğunu söyleyen AÜ Rektörü Prof. Ünüvar şunları kaydetti: “Sağlık, gıda, sağlıklı beslenme konularında yetkin bir üniversite olarak böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak memnuniyet verici. Gıda ve sağlıklı beslenme tedarik zinciri her geçtiğimiz krizde daha fazla konuşulmaya devam ediyor. Pandemi ve ardından Rusya – Ukrayna savaşıyla gıda, tedarik zinciri çok sık gündeme geldi. Obezite, açlık metaforik söylemler halinde ifade edilir. İnsanları obez yapan gıdalar açlıkla mücadele edenlerle paylaşıldığında sorun kalmayacağı ifade edilse de bunların sadece sözden baret olduğunu biliyoruz. Tedarik zincirleri ekonomik güçlerini artırmaya ve insanlar açlıkla mücadele etmeye devam ediyor. Bu sempozyumda da bu ve benzeri konular mutlaka görüşülecektir. Küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle aslında pandeminin ve savaşın ortaya çıkardığı bu başlıklar tartışılacaktır diye düşünüyorum.” dedi.