İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

TBMM KİT Alt Komisyon Toplantısı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Gerçekleştirildi 20 Ocak 2022

Et  ve Süt Kurumu KİT Alt Komisyon Toplantısı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirildi.

KİT Komisyonu Alt Komisyon Denetim Programı kapsamında gerçekleştirilen toplantıda Et ve Süt Kurumu 2019-2020 yılı hesap ve işlemleri görüşüldü.

Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser başkanlığında düzenlenen toplantıya, Konya Milletvekili ve Alt Komisyon Başkan Vekili Esin Kara, Komisyon Üyeleri İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Van Milletvekili İrfan Kartal, Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer'in yanı sıra Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal,  Sayıştay Başkanlığı Grup Başkanı Sevil Köker ve Denetim Görevlileri, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, ESK Yönetim Kurulu Üyeleri, Daire Başkanları,  Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcileri katıldı.

20 Ocak 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen toplantıda, Kurum faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun et ve süt piyasalarının düzenlenmesine yönelik faaliyetlerde ESK’nın  aktif rol üstlenen  güvenilir, köklü bir kurum olduğunu vurguladı.

Et ve Balık Kurumunun 1952 yılından bugüne hayvancılık sektöründe hizmet verdiğini ve 2013 yılında Et ve Süt Kurumu adı ile yeniden yapılandırıldığını hatırlatan Genel Müdür Uzun, Et ve Süt Kurumunun hem üreticinin hem tüketicinin korunmasına yönelik regülasyon faaliyetlerini sürdürürken ülkemiz hayvancılık sektörüne de önemli katkılar sunan öncü bir kamu iktisadi teşekkülü olduğunu anlattı.

ESK'NIN REGÜLASYON FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

ESK Genel Müdürü Osman Uzun, TBMM Kit Alt Komisyon Toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“Et ve Süt Kurumu, hayvancılığın sürdürülebilirliğini güvence altına almak, besiciliği geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla üreticilerimize pazar ve fiyat garantisi sunmaktadır. Kurumumuz, kasaplık büyükbaş ve küçükbaş hayvan, et, süt, balık ve kümes hayvanlarını satın almakta ve mamul hale getirerek iç ve dış piyasada satmaktadır. ESK, sözleşmeli besicilik, hayvan alımlarında randıman ve prim uygulaması gibi çalışmalarla besicilikte verimin ve karkas kalitesinin artırılmasına da katkı sunmaktadır. ESK, kombinasının bulunmadığı illerde besicilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel sektöre ait kesimhaneler vasıtasıyla hizmet vermektedir. Aynı zamanda Kurumumuz “Çiftlikten Sofraya Güvenle” misyonuyla 1952 yılından bugüne güvenilir, kaliteli Et ve Balık Kurumu markalı zengin ürün yelpazesi ile tüketicilerin gönlünde yer etmiştir. Ürünlerimiz, çeşitli kamu kurum kuruluşları ve satış mağazaları vasıtasıyla tüketicilere ulaştırılmaktadır. Son yıllarda satış ağımıza Kurum mağazalarının yanı sıra, Tarım Kredi Birlik A.Ş. ve AOÇ mağazaları da eklenmiştir.

SÜT ÜRETİCİLERİNE ESK'DAN DESTEK

Süt regülasyonunun ESK’nın ana faaliyet alanında yer aldığını belirten ESK Genel Müdürü Uzun, “Kurumumuzun ana faaliyetlerinden olan süt sektörüne yönelik regülasyon çalışmalarımız 2016 yılından beri piyasa ihtiyaçları doğrultusunda devam etmektedir. Çiğ süt fiyatlarının Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen referans fiyatın altına düştüğü dönemlerde, Kurumumuz süt müdahale alımları gerçekleştirmektedir. Süt regülasyonu ile; üretim fazlası veya pazarlanamayan sütlere, ESK tarafından alım garantisi verilerek, süt üreticisinin alın teri korunmaktadır. İç piyasa dengelerini de gözeten Kurumumuz, üreticilerden aldığı süt tozunun önemli bir miktarını yurt dışına satmaktadır.” dedi.

 Sayıştay raporlarında yer alan bulgu ve önerilerin değerlendirildiği toplantıda,  Komisyon üyesi milletvekilleri tarafından bulgulara  ilişkin görüşleri dile getirildi.