İçeriğe Atla Menüye Atla

Sırttan Düşme Büyükbaş Hayvan Derisi (Kelle Derisi Dâhil), Büyükbaş Hayvan Sakatatı ve Yan Ürünleri, Küçükbaş Hayvan Derisi ve Bağırsak İle Küçükbaş Hayvan Sakatatı Satışı Yapılacaktır 11 Kasım 2019

  1. Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sincan, Sivas ve Yozgat Kombinalarınca 2020 Ocak-Şubat-Mart-Nisan aylarını kapsayan 4 (dört) aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek sırttan düşme deri (kelle derisi dâhil), büyükbaş hayvan sakatat ve yan ürünleri, küçükbaş hayvan deri ve bağırsak ile küçükbaş hayvan sakatatı online satış usulü ile satılacaktır.
  2. Başvuru için gerekli belgeler aşağıda yer almakta olup evraklar 29/11/2019 tarihi saat 14:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak ve Arşiv İşleri Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.
  • İsteklinin irtibat bilgilerini (posta adresi, sabit telefon ve cep telefon numaraları ile faks numarası) bildirir imzalı-mühürlü beyan,
  • İsteklinin durumuna göre, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına üyelik belgesi,
  • İstekli şirket ise, belgeleri imzalayan kişinin şirket adına yetkili olduğunu gösteren güncel şirket imza sirküsü; gerçek kişiler için noter onaylı imza beyannamesi ve nüfuz cüzdanı fotokopisi,
  • Vekâleten ihaleye katılma durumunda; belgeleri imzalayan kişiyi yetkilendiren noter onaylı vekaletname, vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi ve noter onaylı imza beyannamesi.
  1. Başvurusu onaylanan gerçek ve tüzel kişilerin e-posta adreslerine ve/veya cep telefonlarına sisteme giriş için kullanıcı adı ve şifre gönderilecektir.
  2. Ön teklifler 03/12/2019 saat 10:00 ile 05/12/2019 saat 16:00 tarihleri arasında verilecektir.
  3. Online satış tarihleri:

 

Sırttan düşme büyükbaş hayvan deri   09 Aralık 2019 saat 10:00

Küçükbaş hayvan deri ve bağırsak        09 Aralık 2019 saat 14:00

Büyükbaş hayvan sakatat                       10 Aralık 2019 saat 10:00

Küçükbaş hayvan sakatat                       10 Aralık 2019 saat 14:00

Geçici Teminat Miktarları

 

  1. Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.

 

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ