İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Sıkça Sorulan Sorular

Soru:  Et ve Süt Kurumuna işçi olarak başvurmak istiyorum, şartlarınız nelerdir?

Cevap: Kurumumuz daimi ve geçici işçi alımlarında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir. Anılan Yönetmeliğe göre Kurumun işçi ihtiyacı İşkur İl Müdürlüğüne bildirilmekte, İşkur İl Müdürlüğü bu ihtiyacı ayrıntılı olarak ilan etmekte ve adayların müracaatlarını alarak Kurumumuza bildirmektedir. Talep edilen işçi kadrosu ilköğrenim düzeyinde ise gönderilen adaylar için noter huzurunda ve ilgililerin de izleyebileceği şekilde kura çekimi yapılmaktadır. Kura da işe alınacak işçi sayısının 4 katı isim belirlenmekte ve bunlar Kurumumuzca sözlü ve/veya uygulamalı sınava tabi tutularak alım işlemi gerçekleştirilmektedir. Talebimiz lise veya yüksek öğrenim düzeyinde ise yine İşkur İl Müdürlüğüne başvuran adaylardan KPSS sınavında başarı sırasına göre İşkur tarafından gönderilen alım yapılacak işçi sayısının 4 katı sayıdaki aday Kurumumuzca sözlü ve/veya uygulamalı sınava tabi tutularak alım işlemi gerçekleştirilmektedir. Kurumumuza işçi alımları yukarıda belirtilen şekilde yapılmakta olup, Kuruma yapılan bireysel başvuruların değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Soru:  Et ve Süt Kurumuna sözleşmeli personel alımları nasıl yapılmaktadır?

Cevap: Kurumumuz sözleşmeli personel alımları, Kamu Görevine İlk Defa Alınacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine tabidir. Kurumumuza alınan sözleşmeli personel (Veteriner Hekim, Mühendis, Tekniker, Memur vb.) 399 sayılı KHK’ya tabi olarak istihdam edilmektedir. Sözleşmeli personel alımlarında; talebimiz yılda iki defa Devlet Personel Başkanlığına iletilir, DPB sözleşmeli personel talebimizi ÖSYM’ye bildirir. ÖSYM de Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuçlarına (KPSS) göre yılda iki defa merkezi yerleştirme ile talebimiz olan sözleşmeli personel adaylarını belirleyerek atanmaları için Kurumumuza bildirir. Kurumumuza atanmaya hak kazanan adaylar, kendilerinden istenen işe giriş belgelerini tamamlamaları ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının da olumlu sonuçlanması ile atanırlar. Kurumumuza sözleşmeli personel alımları anılan Yönetmelik hükümlerine göre yapılmakta olup, Kuruma yapılan bireysel açıktan alım başvurularının değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Soru : İhalelerinizi nereden öğrenebilirim?

Cevap : İhale ilanlarımız hem Kamu İhale Kurumunun sistemi (EKAP) hem de Kurumumuzun web sitesi üzerinden yayınlanmaktadır.

Soru: İhalelerinize nasıl katılabilirim?

Cevap: İhalelerimize gerçek veya tüzel EKAP sistemine kayıtlı bütün istekliler katılabilir.
Not: 7/6/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yanımlanan ve kamu ihale mevzuatında değişiklik öngören düzenlemeler çerçevesinde ihaleye katılmak isteyen;
 -Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin,
 -Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin,
 -Ortak girişimlerde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının,
EKAP’a kayıtlı olması zorunlu hale getirilmiştir.
Söz konusu değişiklikler ile birlikte EKAP’a kayıtlı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler 1/1/2015 tarihi itibariyle ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanını satın alamayacak ve dolayısıyla ihalelere katılamayacaktır.

Soru: İthalat kapsamındaki kesimler İslami esaslara uygun yapılıyor mu?

Cevap: İthalat için anlaştığımız firmalarla yaptığımız sözleşme gereği kesim yapılan tüm kombinalarda kesimler İslami usullere göre Müslüman kasaplar tarafından TS OIC/SMIIC 1 Helal Gıda Genel Kılavuzu Standardına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.