İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

İthal Besilik Sığır Satış Duyurusu 29 Şubat 2024

Tarım ve Orman Bakanlığı-Hayvancılık Genel Müdürlüğünce 15.01.2024 - 02.02.2024 tarihleri arasında talepleri toplanan ithal besilik sığırların 1. Dönem (Mart-Nisan-Mayıs/2024) teslimatlarına ilişkin olarak;

 1. Teslimatlar, İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine yapılan başvuru tarih ve saati dikkate alınarak yapılan listeye göre sıralanarak gerçekleştirilecektir.
 2. Sırası gelen besici/firmalar ilgili işyerlerimizce sözleşmeye davet edileceklerdir.
 3. İthal Besilik Sığır Satışı için gerekli olan evraklar aşağıda belirtilmiş olup söz konusu evraklar, sözleşme imzalama aşamasında ilgili Kombina Müdürlüklerimize teslim edilecektir.
  1. Sözleşme bedelinin yatırıldığına dair dekont,
  2. Dilekçe (Ek:1)
  3. Taahhütname: Besici tarafından imzalanmış ve  Noter Onaylı Taahhütnamenin Aslı (Ek:2)
  4. Vekaletname: Besici/Firma tarafından Kurumumuza verilecek yetkilendirme vekaletnamesinin aslı veya fotokopisi,
  5. Damga Vergisinin Ödendiğine Dair Dekont,
  6. Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdan fotokopisi ve imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde imza sirküleri, sözleşmenin vekaleten imzalanması halinde vekaletname ve vekilin imza beyannamesi,
  7. Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi: İl /İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden onaylı ve müracaat tarihinden en fazla bir (1) ay önce alınmış belge,

DILEKÇE

TAAHHUTNAME