İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

ET VE SÜT SEKTÖRÜ POLİTİKALAR VE GELECEK VİZYONU ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ 10 Temmuz 2023

"Et ve Süt Sektörü Çalıştayı" sektör paydaşlarının geniş katılımı ile gerçekleştirildi.

Et ve Süt Kurumu ev sahipliğinde 7-9 Temmuz tarihlerinde Ankara Kızılcahamam’da düzenlenen çalıştayda, et ve süt sektörünün mevcut durumu değerlendirildi, sektörün geleceği ve izlenecek politikalar ile ilgili katılımcıların görüş ve önerileri alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Prof. Dr. Ersin İstanbulluoğlu ve Prof. Dr. İrfan Erol’un üstlendiği çalıştayda, et ve süt sektörünün gelecek vizyonu ele alındı. Akademisyenler, üreticiler, çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katıldığı Et ve Süt Sektörü Çalıştayında sektörün gelecek planlaması ile ilgili öne çıkan konu başlıkları belirlendi.

Toplantının açılış konuşmasında Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, sektörün ilgili aktörleri ile bir araya gelerek sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılacağı bir platform oluşturduklarını eleştiri ve katkıların kıymetli olduğunu ve politikaların belirlenmesine yön verebileceğini belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’de hayvancılığın bugünkü durumunu değerlendirmek ve daha güçlü bir sektör ortaya koymak için alınması gereken önlemleri sektör paydaşları ile konuşmak, tartışmak amacı ile Et ve Süt Sektörü Çalıştayı düzenlediklerini söyledi.

Genel Müdür Kayhan konuşmasında, “Et ve süt bizim için toplumumuzun vazgeçemeyeceği, beslenmemizde çok kıymetli protein kaynağıdır. Bu iki üründe nasıl bir üretim mekanizması, nasıl bir üretim stratejimiz olmalıdır? Biz şu anda neler yapıyoruz? Dünyada durum nedir? Yakın gelecekte bizim risklerimiz nelerdir? Neler yapmalıyız? Üretim stratejimiz ne olmalı? Bunların hepsi çok detaylı ve kapsamlı bir şekilde herhangi bir rezerv olmadan tartışılsın istiyoruz. Neticede de hocalarımızın destekleri ile bir sonuç raporu hazırlayacağız. Amacımız sektörün sorunlarına yönelik politika belirlemek üzere kalıcı çözüm önerileri oluşturmak ve her paydaşımızın kazandığı bir değer zinciri tesis etmektir.” dedi.

Et ve süt sektörünün dünyada ve ülkemizdeki mevcut durumu, sorun alanları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu çalıştayda, küresel arzdaki zayıflama nedeniyle kendi kendine yeterli üretimin stratejik önemi, Bakanlığın üretimde sürdürebilirliği sağlayacak politikaları, ürün piyasalarında fiyat istikrarı mekanizmalarının güçlendirilmesi konuları değerlendirilirken Et ve Süt Kurumunun sektörde daha proaktif pozisyon alması gerektiği vurgulandı.

Moderatör Prof. Dr. Ersin İstanbulluoğlu, sektörün gelecek planlamasında ortak akıl oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Prof. Dr. İstanbulluoğlu, çalıştay sonunda yaptığı değerlendirmede, “Bildiğiniz gibi Et ve Süt Kurumu Cumhuriyetin en köklü kuruluşlarından 71 yıllık bir kurum ve sektörün geleceğini planlamak yönünden bu tip çalıştayların, toplantıların önemi çok büyük. Bu bize hem vizyonu güncellemek hem de gelecek planlaması bakımından bu toplantılardan ortaya çıkan fikirler, görüşler ışığında geleceğin planlanması yönünden bu toplantıların çok yararlı olduğunu düşünüyorum. İnşallah da bu yöndeki çalışmalardan iyi sonuçlar alacağız.” şeklinde konuştu.

Sektörün güncel konularına değindiklerini belirten Prof. Dr. İrfan Erol ise Et ve Süt Sektörü Çalıştayı ile ilgili olarak “İki günlük çok önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Tüm sektör temsilcilerimizden sorunlardan daha çok, orta uzun ve kısa vadedeki somut çözüm önerilerini almaya çalıştık. Fiyat istikrarının kısa vadede altyapı sorunlarının ise orta vadede çözümü için planlamalar yapılması, destekleme politikalarının ihtiyaç analizi doğrultusunda revize edilmesi, verim ve kalitenin iyileştirilmesi, verilerde güvenirliliğin sağlanması, ticari işletmelerin yenilikçi ve rekabetçi olması, aile işletmelerinin refahını güçlendirici tedbirlerle sürdürülebilirliğin sağlanması konularının ifade edildiği, ortak bir anlayış içinde birlikte sinerji oluşturarak ülkemizin üretim potansiyelini daha ileri götürme hedefi içinde oluşturduğumuz platformun ülkemiz için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum.” dedi.

Et ve Süt Sektörü Mevcut Durumu, Politikalar ve Sektörün Geleceği Çalıştayının sonuç raporu ESK tarafından yayınlanacak ve sektör paydaşlarına sunulacak.