İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu
RSS

Güncel - Piyasa Takip

TÜİK-Dış ticaret endeksleri, ARALIK 2013 31 Ocak 2014
Dış Ticaret İstatistikleri, Aralık 2013 İhracat %4,9, ithalat %16,7 arttı Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2013 yılı Aralık ayında, 2012 yılının aynı ayına göre %4,9 artarak 13 220 milyon dolar, ithalat %16,7 artarak 23 137 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı %37,3 arttı Aralık ayında dış ticaret açığı %37,3 artarak 7 222 milyon dolardan 9 917 milyon dolara çıktı.İhracatın ithalatı karşılama oranı 2012 Aralık ayında %63,6 iken, 2013 Aralık ayında %57,1’e düştü.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %2,3 azaldıMevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2013 Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat %2,3 azaldı, ithalat %1,9 arttı. Takvim etkilerin... [Devamı]
MEAT ATLAS-Yediğimiz hayvanlar hakkında gerçekler ve rakamlar 29 Ocak 2014
Daha fazla bilgi ve grafikler için: www.foeeurope.org/meat-atlas GİRİŞ: Küresel yoğun et ve süt üretim sistemi, çevre ve toplum üzerinde giderek artan yıkıcı etkiye sahiptir ve sistem bozulmaktadır. Gıda üzerindeki kurumsal kontrolü frenlemek, çevresel ve sağlık yönündeki etkiyi azaltmak ve sürdürülebilir beslenmede vatandaşlara yardımcı olmak için, et ve süt üretimi, tüketimi konusunda radikal bir düşünceye ihtiyacımız var. [Devamı]
Ulusal Kırmızı Et Konseyi-Kırmızı Et, Yem, Süt Sektör Analizi 29 Ocak 2014
Ulusal Kırmızı Et Konseyi Sektör Analizi [Devamı]
Haftalık Piyasa Bülteni 2014/4 27 Ocak 2014
Haftalık Piyasa Bülteni [Devamı]
Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı 21 Ocak 2014
17 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28885 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (mm) ve (tt) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. [Devamı]
Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi 21 Ocak 2014
15 Ocak 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28883 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN HASTALIKLARINDA TAZMİNAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1 – 6/3/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi, (b), (c) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Ruam, sığır tüberkülozu, sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu, sığır vebası, Afrika at vebası, kuş gribi, kuduz, sığırların nodüler ekzantemi ve şap hastalıklarından dolayı yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen miktarlar üzerinden a... [Devamı]
Haftalık Piyasa Bülteni 2014/3 20 Ocak 2014
Haftalık Piyasa Bülteni [Devamı]
OECD- FAO tahminlerine göre 2050'ye kadar hayvansal ürün küresel talebinin %70 artması beklenmektedir. 20 Ocak 2014
FAO 2050'ye kadar hayvansal ürün küresel talebinin %70 artması beklenmektedir. Tahminlere göre 1 milyar yoksul, hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. Hayvancılık sektörü, insan kaynaklı sera gazı oluşumunda %14,5 pay ile doğal kaynakların en büyük kullanıcısıdır. OECD-FAO Tarımsal Bakış 2013-2022 [Devamı]
Haftalık Piyasa Bülteni 2014/2 14 Ocak 2014
Haftalık Piyasa Bülteni [Devamı]
Sayfalar: 12345   4445464748495051