İçeriğe Atla Menüye Atla

Sakarya Et Kombinası Müdürü Ayşe BİTİŞ

                                     

                                                      ayşe2

Adı Soyadı Ayşe BİTİŞ
Görev Ünvanı Kombina Müdürü
Doğum Yeri  Muğla/Yatağan
Doğum Tarihi 2.11.1979
Tahsili Ankara Ü. Veteriner Fak.--2003

 

Görev Yeri            Bşl.Tarihi           Btş.Tarihi
Özel Sektör  14.01.2004 1.06.2006
EBK.Sakarya Et Kom.Müd. Vet.Hekim 22.12.2006 4.10.2010
EBK.Sincan Et San.İşl.Müd. Vet.Hekim 4.10.2010 13.08.2012
EBK.Sakarya Et Kom.Müd. Vet.Hekim 13.08.2012 23.05.2013
EBK.Sakarya Et Kom.Müd. Müdür Yardımcısı 23.05.2013 15.08.2013
ESK.Sakarya Et Kom.Müd. Müdür Yardımcısı 15.08.2013 4.11.2016
ESK.Sakarya Et Kom.Müd. Veteriner Hekim 4.11.2016 11.08.2017
ESK.Sakarya Et Kom.Müd. Kombina Müdürü 11.08.2017