İdari Birim Kimlik Kodları

Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığından 24.07.2013 tarih ve 28717 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan (02.07.2013 tarih ve  2013/5077 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ) iptal ve ihdas işlemleri sonucunda,yeni oluşturulan Genel Müdürlüğümüz Merkez Teşkilatı birimlerinde  başkanlıklara ait  İdari Birim Kimlik Kodları  eklenmiş olup , iptal edilen başkanlıklara ait İdari Birim Kimlik Kodları kaldırılmıştır.

İdari Birim Kodları