Standart Dosya Planı

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün 02.05.2011 tarih ve 3079 sayılı yazısı ve ekleri gereğince uygun görülen, Genel Müdürlüğümüz Ana Hizmet Birimlerine ait Saklama Süreli Standart Dosya Planı güncelleştirilmiştir.

Saklama Süreli Standart Dosya Planı

Standart Dosya Planı Ortak Alanlar