Alım Fiyatları

HAYVAN ALIM FİYAT LİSTESİ

Yürürlük Tarihi : 14/02/2017

buyukbas1

NOT: Serbest alımlarda, 9 baş' a kadarki kesimlerde (tüm kalite randımanlar) ayda bir defaya mahsus olmak üzere 75 Krş /Et Kg. artış uygulanacaktır.

NOT: Sözleşmede belirtilen  asgari besi süresini tamamlamayan hayvanlara erken geç kesim primi verilmeyecektir.

NOT: Sözleşmede belirtilen kesim tarihi 15 (dahil) günden fazla  değiştirilir ise 50 Krş/Et Kg erken - geç kesim primi verilir.

NOT: Yalnızca sözleşmeli büyükbaş ve küçükbaş hayvan alımlarında nakliye bedeli ödenecektir. (yolun 100 km' yi geçmesi kaydıyla)

NOT: Birlik üyesi üreticilere sözleşme primine ek olarak,Büyükbaş Hayvan Alım Sözleşemelerinde 30 Krş. / Et Kg, Küçükbaş Hayvan Alım Sözleşemelerinde 20 Krş. / Et Kg. ilave prim ödenir.

NOT: Sözleşme Primleri:
Tosunlar için :Asgari, % 57 randıman - 150 kg karkas ağırlığında ise 100 Kuruş / et kg, Asgari, % 56 randıman - 150 kg karkas ağırlığında ise 90 Kuruş / et kg,
Düveler için :Asgari, % 52 randıman - 140 kg karkas ağırlığında ise 90 Kuruş / et kg, Asgari, % 51 randıman - 140 kg karkas ağırlığında ise 80 Kuruş / et kg,
Mandalar için :Asgari, % 50 randıman - 140 kg karkas ağırlığında ise 80 Kuruş / et kg, Asgari, % 49 randıman - 140 kg karkas ağırlığında ise 70 Kuruş / et kg,
İnekler için :Asgari, % 49 randıman - 140 kg karkas ağırlığında ise 80 Kuruş / et kg, Asgari, % 48 randıman - 140 kg karkas ağırlığında ise 70 Kuruş / et kg,

 kucukbas1

NOT: Sözleşme Primleri:
Kuzu ve Oğlak için 80 Kuruş / et kg
Toklu ve Çepiç için 60 Kuruş / et kg,

tavuk1 

NOT: Kesimlik tavuk alımlarında sözleşmeli üreticilere alım fiyatına ek olarak, 30 Krş/Canlı Kg sözleşme primi uygulanmaktadır.

NOT: Birlik üyesi üreticilere sözleşmeli alım fiyatına ek olarak, 0,02 Krş/ Canlı Kg. ilave prim ödenir.

NOT : FİYATLAR 14/02/2017 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR.

BÜYÜKBAŞ SÖZLEŞMESİ

KÜÇÜKBAŞ SÖZLEŞMESİ

KANATLI HAYVAN SÖZLEŞMESİ