Erzurum, Sakarya ve Denizli Et Kombinası Müdürlüklerine Alınacak İşçiler İçin Sınav Tarihleri ve İstenilen Belgeler 09 Ekim 2017

Erzurum, Sakarya ve Denizli Et Kombinası Müdürlüklerine Alınacak İşçiler İçin Sınav Tarihleri ve İstenilen Belgeler:

 

Sınav Yeri                                                     Sınav Tarihi ve Saati

Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü               13.10.2017      13:00

(Soğutmacı-Elektrikçi)

 Sakarya Et Kombinası Müdürlüğü                18.10.2017      10:00

(Kasap- Soğutmacı)                                      

 Denizli Et Kombinası Müdürlüğü                 20.10.2017      09:00

(Kasap-Soğutmacı)

 İSTENEN BELGELER: (Adayların, Sınav Kuruluna verilmek üzere istenen belgelerin 1’er fotokopilerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.)

 Tüm Adaylardan;

-          Nüfus cüzdanı

-          Mezuniyeti gösterir belge

Kasap;

-          Mesleki Sertifika

-          Öncelik Belgesi (Öncelikli olanlar)

Elektrikçi-Soğutmacı

-          KPSS Sonuç Belgesi

-          Öncelik Belgesi (Öncelikli olanlar)

Adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde ilgili Kombina Müdürlüklerinde uygulamalı ve sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

Bilgi için: İlgili Kombina Müdürlükleri