ESK Besici Hattı 21 Eylül 2017

Besicilerin ithal besilik sığırlar hakkında gerek başvuru ile ilgili gerekse teslimatları ile ilgili bilgi edinmelerine yardımcı olunabilmesini teminen, kulanılmakta olan (0800 314 10 00 ) ESK Besici Hattı Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığının bünyesine alınmıştır.