Bilgi Edinme

BiLGi EDiNME HAKKI KANUNU

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 24 NİSAN 2004’te yürürlüğe girmiştir.
Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamaktır.
Bu Kanun’a göre:
• Türk vatandaşları ile karşılıklılık ilkesi gözetilerek Türkiye’de ikamet eden yabancılar Bilgi Edinme Hakkı Kanunundan yararlanabilirler.
• Vatandaşlarımız tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki tüm meslek kuruluşlarının faaliyetleri hakkında bilgi alabilirler. Türkiye’de ikamet eden yabancılar ve tüzelkişiler de kendi faaliyet alanlarıyla ilgili olarak bilgi isteyebilirler.
• Başvurular dilekçeyle, bu Kanunla belirlenen matbu formu doldurmak suretiyle, ya da faks veya e-posta yoluyla da yapılabilir.  Başvuruda, ad soyad, açık adres ve imza mutlaka olmalıdır.
• Bilgi hangi kurumdan isteniyorsa, başvuru o kuruma yapılmalıdır.
• Bilgi Edinme Hakkı Kanunundan yararlanmak için yapılan başvurular, 15 iş günü içinde cevaplandırılır.
• Başvurunun reddedilmesi hâlinde, 15 gün içerisinde bu Kanun uyarınca kurulan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na yazılı olarak itiraz edilebilir. Kurul, bu konudaki kararını 30 iş günü içinde verir.

İSTEYEN ilgili formu doldurduktan sonra BAŞVURUDA BULUNACAKTIR.

 

Genel Müdürlük Santral : 0 312 284 36 70
Müracaat Faks No : 0 312 286 37 02
Müracaat e-posta adresi : bilgiedinme@esk.gov.tr
Adres : OĞUZLAR MAHALLESİ CEYHUN ATIF KANSU CADDESİ 56. SOKAK No: 10 BALGAT/ ANKARA
 
 
Bilgi Edinme Formu (Gerçek Kişiler İçin)
Bilgi Edinme Formu (Tüzel Kişiler İçin) 

 

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 27.04.2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2004/7189 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin tam metni ve ekleri aşağıda .pdf ve .doc formatlarında sunulmuştur.

Bilgi Edinme Hakkı-Yönetmelik (.pdf)

Bilgi Edinme Hakkı-Yönetmelik (.doc) 

Uygulama Esaslarına İlişkin Yönerge (.doc)